Fundusze Unijne

Pracodawco zadbaj o swojego pracownika!

Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy każdego roku dochodzi do ponad 4 tys. wypadków śmiertelnych przy pracy, a aż 3 mln pracowników pada ofiarą poważnych wypadków przy pracy. Co więcej, aż 25% pracowników deklaruje, że praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie.

Oczywistym jest, że lepiej zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym niż usuwać ich skutki. Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa pracy jest w tym wypadku szczególnie ważna, a promowanie kultury bezpieczeństwa zwiększa szansę na poprawę warunków pracy. Działania te dotyczą nie tylko dużych podmiotów korporacyjnych, które bardzo często prowadzą odpowiednią politykę, ale także mniejszych przedsiębiorstw gdzie niejednokrotnie zarządzanie bezpieczeństwem nie jest priorytetem.

Mając na uwadze, jak ważne jest promowanie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, Międzynarodowa Organizacja Pracy ustanowiła w 2003 roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Co roku święto to obchodzone jest 28 kwietnia. Z tej okazji wiele przedsiębiorstw organizuje zakładowe dni bhp lub nawet całe tygodnie bezpieczeństwa. Imprezy te są doskonałą okazją nie tylko do przedstawienia suchych statystyk i informowania o zagrożeniach w miejscu pracy, ale coraz częściej do udziału pracowników w ciekawych aktywnościach, prelekcjach i konsultacjach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i ich pracowników, firma Team Prevent organizuje tematyczne dni zdrowia, w ramach których ich uczestnicy mają możliwość przebadania się, skorzystania ze specjalistycznych konsultacji i pogłębienia swojej wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych i poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zagadnienia związane z ergonomią, stresem, racjonalnym odżywianiem czy profilaktyką w zakresie uzależnień cieszą się szczególnym zainteresowaniem.

Z całą pewnością tego rodzaju akcje to inwestycja w pracownika. Zmotywowany i zaangażowany pracownik nie tylko pozytywnie wpływa na rozwój firmy, ale budzi zaufanie inwestorów, klientów i partnerów. Indywidualne porady, pomiary i warsztaty sprawiają, że pracownicy czerpią satysfakcję z przygotowanych aktywności, a tym samym mobilizują się do świadomego i zdrowego stylu pracy i życia.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?