Fundusze Unijne

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób zidentyfikować zakres korzystania ze środowiska oraz zdobędzie praktyczną wiedzę, za co i w jaki sposób wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska w zakładzie.

 Program obejmuje:
1. Wprowadzenie:
– prawo ochrony środowiska w kontekście naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
– zmiany w regulacjach prawnych,

2. Finansowo – prawne środki ochrony środowiska:
– roczne opłaty za korzystanie ze środowiska – najnowsze zmiany w prawie, za co i od kiedy,
– półroczne opłaty za korzystanie ze środowiska,
– opłaty podwyższone, zwolnienia z opłat,
– sankcje karne.

3. Zobowiązania opłatowe dla instalacji korzystających ze środowiska:
– kto i w jakim zakresie podlega obowiązkom opłat za korzystanie ze środowiska,
– za co powinno się naliczać opłatę za korzystanie ze środowiska,
– w jakim terminie i gdzie należy przesłać sprawozdania dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska,
– kiedy nie uiszcza się opłat za korzystanie ze środowiska.

4. Ewidencja opłatowa:
– dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków,
– dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji opłat  za składowanie odpadów,
– wykazy stawek opłatowych, wysokość opłat oraz zasady prawidłowego sporządzania.

5. Obliczanie ładunków zanieczyszczeń oraz należnych opłat:
– metodyka obliczania opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– metodyka obliczania opłat za pobór wód,
– metodyka obliczania opłat  za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– metodyka obliczania opłat za składowanie odpadów.

6. Obliczanie ładunków zanieczyszczeń oraz należnych opłat  na podanych przykładach – ćwiczenia praktyczne.

 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn