Preparaty niebezpieczne

7 lipca 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).
Rozporządzanie określa jakie są wymagane informacje, które powinny być załączone do zgłoszenia preparatu niebezpiecznego w tych przypadkach, w których karta charakterystyki nie musi być dostarczana. Powyższe przypadki określa rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, art.31 ust.4 jeżeli dalszy użytkownik lub dystrybutor nie żąda karty charakterystyki, nie musi ona być dostarczona, jeżeli substancjom niebezpiecznym lub mieszaninom niebezpiecznym oferowanym lub sprzedawanym ogółowi społeczeństwa towarzyszy dostateczna informacja, pozwalająca użytkownikom na podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska.

Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie preparatu niebezpiecznego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, czy są one producentem, importerem czy dystrybutorem przekazują inspektorowi do spraw substancji i preparatów chemicznych wymagane informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona; m.in. dane dotyczące składu, oznakowania opakowania, właściwości fizycznych i chemicznych preparatu niebezpiecznego. Zawierają one także informację ekologiczną. tj. dane o mobilności, rozkładzie, trwałości, bioakumulacji oraz ekotoksyczności.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Lean Manufacturing korzyści dla firm

Lean Manufacturing

Konsultacje, wdrożenia, szkolenia Dlaczego Lean Manufacturing? Lean Manufacturing to ocena procesu pod kątem marnotrawstwa, czyli ciągu zdarzeń niegenerujących wartości dodanej do produktu a nie będących koniecznymi kosztami. W praktyce zastosowanie

Czytaj więcej »

Konkurs Dobrych Praktyk

Konkurs Dobrych Praktyk pn. “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej “Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Czytaj więcej »

Katalog szkoleń 2018

Jest nam niezwykle miło, że po raz kolejny możemy zaprezentować Państwu nasz katalog szkoleń. Podobnie jak w latach ubiegłych znajdą w nim Państwo znane i sprawdzone produkty naszej firmy, ale

Czytaj więcej »

Zmiany w materiałach VDA QMC!

Dział szkoleń Team Prevent Poland informuje, iż VDA QMC aktualizuje materiały dotyczące kwalifikacji audytorów 3ciej strony i od września 2013 nie będzie już możliwości korzystania z aktualnych wersji. W związku

Czytaj więcej »