Fundusze Unijne

Prewencja wypadkowa – ZUS wspiera poprawę bezpieczeństwa

Skuteczność działań w zakresie prewencji wypadkowej zależy
od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć budowanie wśród pracodawców i pracowników kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Wsparciem dla tego typu działań jest prowadzenie właściwej polityki bezpieczeństwa
i higieny pracy przez organy państwowe. Wiodącą instytucją w tym zakresie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który od 1 stycznia 2003 r. prowadzi prewencję wypadkową.

Nowe przepisy dotyczące prewencji wypadkowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadziły
m.in. dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Program ZUS przewiduje dofinansowanie projektów:

  • o charakterze doradczym,
  • inwestycyjnych,
  • doradczo – inwestycyjnych.

Program zaadresowany jest do wszystkich płatników składek,
ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania zależy od wielkości firmy,
a raczej od ilości zatrudnionych pracowników. Im mniejsza firma tym większy procent dofinansowania może uzyskać.

Szczegółowe informacje na temat akcji oraz samych projektów dostępne są na stronie www.ZUS.pl.

Firma Team Prevent oferuje swoim klientom wsparcie oraz pomoc
w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych działań w zakresie prewencji wypadkowej. W przypadku pytań dotyczących przygotowywania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny +48 32 32 63 008 lub e-mailowy office.poland@teamprevent.com.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn