Fundusze Unijne

„Prewencja wypadkowa”

Z początkiem lutego ruszyła kolejna już kampania społeczna, której celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy. Kampania jest organizowana w ramach 2 etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" i została objęta honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Pana Piotra Litwy.

Jednym z najistotniejszy czynników, od których zależy skuteczność działań z zakresu prewencji wypadkowej jest budowanie wśród pracodawców i pracowników kultury bezpieczeństwa pracy. Nawet jeżeli w zakładzie są wprowadzane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu minimalizowanie wpływu potencjalnych zagrożeń i zwiększenie komfortu pracy, to i tak od kultury bezpieczeństwa pracownika zależy, czy będzie on wykonywał swoje czynności zawodowe w sposób bezpieczny, korzystając z dostarczanych  przez pracodawcę środków technicznych i organizacyjnych.

Kampania społeczna ma na celu nie tylko promowanie wśród pracodawców dobrych praktyk bhp w zakresie współpracy z podwykonawcami czy przeciwdziałanie wypadkom lecz także zwiększenie świadomości młodych pracowników czy upowszechnianie metod zmiany świadomości i zachowań pracowników.

Konferencjach poświęconych tematom "Prewencji wypadkowej":

 1.  "Prewencja wypadkowa – poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach obróbki metalu"  w dniu 16 marca 2012 r  w Rzeszowie na terenie WSK "PZL-Rzeszów" S.A.      
  Organizatorzy:
  CIOP-PIB, OSPS BHP Oddział w Rzeszowie oraz WSK "PZL – Rzeszów" S.A.
  Program konferencji:
  • ocena ryzyka zawodowego w zakładach obróbki metalu,
  • metody zapobiegania obchodzenia przez pracowników urządzeń ochronnych i osłon stosowanych do maszyn,
  • prezentacja nowoczesnych narzędzi wizualnych zdarzeń wypadkowych w zakładach obróbki metalu.
  • wizyta techniczna w zakładzie WSK "PZL – Rzeszów" S.A.
 2. "Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie" w dniu 30 marca 2012 r w Zielonej Górze.

W imieniu Firmy Team Prevent Poland serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powyższch konferencjach.

Zainteresowanych informacjami na temat "Prewencji wypadkowej" lub w razie chęci wzięcia udziału w konferencji prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza.

  Chcesz o coś zapytać?