Fundusze Unijne

Proekologiczny rozwój przemysłu

Światowy Dzień Ochrony Środowiska to najważniejsza i najszerzej obchodzona inicjatywa na rzecz naszej planety. Po raz pierwszy dzień ten ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1972 r.

 

Każdego roku 5 czerwca uwaga całego świata zwracana jest na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska, a także pobudzenie społeczeństwa do aktywnej działalności proekologicznej.

W ciągu kilkudziesięciu lat charakter inicjatyw podejmowanych tego dnia wielokrotnie się zmieniał, jednak cel pozostał ten sam: budowanie partnerstwa pomiędzy ludźmi a środowiskiem naturalnym i żyjącymi na naszej planecie gatunkami.

Obecnie Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest w ponad 100 krajach świata. W działania te zaangażują się nie tylko instytucje publiczne, ale także podmioty gospodarcze, dla których prowadzenie polityki proekologicznej jest kluczowym elementem w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w ostatniej dekadzie Polska dokonała dużego postępu w ochronie środowiska, ograniczając zależność wzrostu gospodarczego od szeregu typów presji na środowisko.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w ostatnich latach systematycznie rosną, zaś udział środków własnych inwestorów kształtuje się na poziomie około 50% ogólnych nakładów. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej uświadamiają sobie, że dzięki działaniom zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju ich pozycja rynkowa nie tylko zostanie zachowana, a nawet ulegnie polepszeniu.

 

    Chcesz o coś zapytać?