Fundusze Unijne

Promocja zdrowia w przedsiębiorstwie

W ostatnim czasie wzięliśmy udział w dwóch Konferencjach dotykających tematu zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie. Organizatorem obu wydarzeń był zespół Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera  w Łodzi.

Pierwsza z Konferencji miała miejsce dnia 29 listopada i nosiła tytuł „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się”, a druga „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” i odbywała się w dniach 11-12 grudnia 2017 r. w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Oba wydarzenia poruszały zagadnienia programów promocji zdrowia, głównie w zakresie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, profilaktyki nadwagi/otyłości wśród personelu oraz zarządzania wiekiem i zarządzania międzygeneracyjnego.

Prelegenci i uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą w zakresie najczęściej spotykanych błędów przy wdrażaniu tego typu działań w zakładach pracy, sposobów ich unikania i przezwyciężania trudności.

Obszernie zostały również zaprezentowane wyniki raportu z badań przeprowadzonych w pierwszej połowie 2017 r., pt.: „Zdrowie pracowników online”. Jednym z bardziej zaskakujących wyników było to, że aż 87% ankietowanych często lub prawie zawsze korzysta z komputera i internetu w czasie wolnym oraz to, że częstsze podejmowanie w czasie wolnym aktywności związanych z pracą pogarsza stan zdrowia psychicznego osób pracujących online. W konsekwencji prowadzi to do pojawienia się objawów fizycznych w postaci niepokoju, bezsenności, objawów depresji oraz gorszego radzenia sobie z codziennymi zajęciami.

Ciekawym uzupełnieniem wiedzy merytorycznej, w obu przypadkach, były prezentacje przedstawicieli wybranych zakładów pracy m.in. Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Polpharma, Grupa Lotos S.A., Orange, BZ WBK w zakresie ich doświadczeń związanych z planowaniem i realizacją takich programów.

W obu konferencjach udział wzięli przedstawiciele zakładów pracy, profesjonaliści HR, bhp, służby medycyny pracy, przedstawiciele innych organizacji zainteresowani doskonaleniem jakości oddziaływań w zakresie promocji i zarządzania zdrowiem.

Obecność na tego typu Konferencjach zawsze jest dla nas okazją do podnoszenia kwalifikacji, możliwością śledzenia trendów rynkowych oraz umacniania i nawiązywania kontaktów handlowych.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zdrowiem

    Chcesz o coś zapytać?