Przeciążenia elektryczne (EOS) w przemyśle samochodowym

Przeciążenia elektryczne (EOS) w przemyśle samochodowym

ID 430

Czas trwania: 1 dzień

Podręcznik VDA EOS opisuje postępowanie w przypadku awarii, które wskazują na przeciążenia elektroniczne, z jakimi mamy do czynienia w przemyśle motoryzacyjnym.

Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę z zakresu pracy nad ustrukturyzowanymi reklamacjami dotyczącymi systemu EOS we wszystkich aspektach ich występowania. Omówione zostaną procesy pomiędzy producentami OEM, dostawcami jak i producentami półprzewodników w zakresie współpracy oraz rozwiązywania problemów, a także zalecenia dotyczące komunikacji, poszukiwania przyczyny pojawiającej się usterki oraz określania dalszych działań.

Szkolenie przeprowadzane jest w formie pracy grupowej ze szczególnym naciskiem na wymianę doświadczeń.

 

Grupa docelowa

 • Pracownicy ds. zarządzania jakością, rozwoju wyrobu i procesu.
 • Pracownicy zaangażowani w proces zarządzania reklamacjami.
 • Kierownicy jakości, projektowania wyrobu oraz procesu.

 

Zawartość

 • Wyjaśnienie znaczenia tematu EOS w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Elektryczne wskazanie uszkodzenia fizycznego (EPID).
 • Opis kwestionariusza EOS.
 • Wsparcie w zakresie poszukiwania przyczyny źródłowej w zakresie EOS.

 

Literatura

 • EOS – przeciążenia elektryczne w przemyśle samochodowym

 

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa VDA QMC.

 

Efekty kształcenia

Uczestnik pozna różnice pomiędzy:

 • Częstymi i przypadkowymi zdarzeniami w zakresie błędów systemu.
 • Wyzwaniami i ograniczeniami związanymi z rozwiazywaniem problemów.
 • Przypadkami eIPD (wskazania elektryczne fizycznych uszkodzeń) i eOS (przeciążeniami elektrycznymi).

Oraz umiejętności w zakresie:

 • Radzenia sobie z opisami powiązanych procesów, kanałami komunikacji oraz ścieżek eskalacji.
 • Przeprowadzania analizy konkretnych studiów przypadków w celu wykrycia przyczyn błędów.
 • Pozyskiwania informacji do przeprowadzania analiz.
 • Wypełniania kwestionariusza oceny.
 • Opisania zakresu pracy związanego z EOS.

 

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.