Regały i systemy regałowe

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu.

Istniejące w Polsce normatywne uregulowania prawne dotyczące produkcji regałów nie są obligatoryjne. Producenci wystawiają deklarację zgodności na elementy regałów. Nie oznacza to jednak, że cały system regałów, który stoi w konkretnym magazynie, jest wykonany zgodnie z przepisami i w pełni bezpieczny.

Firmy sprzedające regały często zatrudniają projektantów, którzy konfigurują odpowiednie elementy i tworzą konkretny system, który oferują klientowi. Projektanci uwzględniają różne czynniki ryzyka występujące w danym projekcie, dlatego dopiero firma, która oferuje kompleksową obsługę może wystawić deklarację zgodności na cały system regałowy. I to pod warunkiem, że sama dokonuje montażu regałów lub montaż wykonują ekipy przez nią certyfikowane.

Jeżeli klient sam dokonuje montażu lub sam konfiguruje regały, ponosi wówczas odpowiedzialność za ich bezpieczną instalację. Użytkownik regałów, bez zgody firmy, która zaprojektowała system regałowy, nie może też dokonać żadnych przeróbek i zmian w konfiguracji.

Jedna strona medalu to poprawnie zaprojektowany i zamontowany system regałowy, druga to jego użytkowanie. Nikt nie zdejmie odpowiedzialności z pracodawcy za użytkowanie regałów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z przepisami bhp.

Obowiązkiem użytkowników regałów jest cotygodniowy przegląd stanu technicznego regałów. Natomiast przynajmniej raz do roku należy przeprowadzać okresowe przeglądy przez wyspecjalizowane ekipy.

Częstotliwość i zakres przeglądów zależy od intensywności eksploatacji regałów, zagrożeń występujących w miejscu ich zainstalowania i warunków środowiska pracy (narażenia na uderzenia, atmosfera powodująca korozję, zmienne temperatury itp.). Ponadto regał powinien być obowiązkowo poddany kontroli po każdym zdarzeniu, które mogło naruszyć jego stateczność. Najwygodniej jest zaprowadzić książkę przeglądów i kontroli regałów oddzielną dla każdego zestawu czy systemu regałowego.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomiczne miejsce pracy

Podczas swojej pracy większość czasu spędzasz przy biurku, przed komputerem? Osiem godzin dziennie, codziennie to dużo czasu. Odpowiednie ustawienie biurka, krzesła i monitora ma wpływ na Twoje zdrowie, samopoczucie w

Czytaj więcej »
Conflict Minerals – brzmi tajemniczo?

Conflict Minerals – brzmi tajemniczo?

Osoby pracujące w branżach związanych z przeróbką metali, takich jak hutnictwo, metalurgia, automotive czy lotnictwo, z pewnością kojarzą ten zwrot. Conflict Minerals to wymaganie nie tylko przedstawicieli OEM (Original Equipment

Czytaj więcej »
Światowy Dzień Ochrony Środowiska

BAT, czyli Najlepsza Dostępna Technika

W dyskusji dotyczącej połączenia aspektów inżynierii i ochrony środowiska, nieodłącznie pojawia się pojęcie Najlepszej Dostępnej Techniki (Best Available Technique – w skrócie BAT), w kontekście zrównoważonego funkcjonowania przedsiębiorstw głównych gałęzi

Czytaj więcej »
BDO: opłata roczna do końca lutego

BDO: opłata roczna do końca lutego

Podmioty, które zostały  zarejestrowane w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) zajmujące się działalnością opisaną w art. 57 ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami): wprowadzające

Czytaj więcej »