Relacja z Forum Zdrowego Biznesu

6 listopada w Bielanach Wrocławskich, odbyła się kolejna edycja Forum Zdrowego Biznesu, w której udział wzięło blisko 50 uczestników z kilkudziesięciu różnych firm. W tym roku tematyka Forum skupiła się wokół celów promocji zdrowia, czyli długofalowych działań pracodawców w zakresie budowania zdrowego biznesu. Jak wiadomo bowiem siłą każdej firmy są jej pracownicy. Kiedy są zdrowi i zmotywowani z chęcią angażują się w rozwój firmy. Pracodawcy zatem prześcigają się w pomysłach benefitów dla pracowników, jednak stoją przed dużymi wyzwaniami związanymi ze zmianami demograficznymi oraz budowaniem kultury zdrowia i bezpieczeństwa w firmach.

Otwierając Forum Zdrowego Biznesu Donat Thomanek – członek zarządu Team Prevent Poland Sp. z o.o. mówił o zdrowym biznesie, jego istocie oraz potrzebach pracowników i pracodawców. Uzupełnieniem tego wystąpienia była prezentacja Wiolety Kojzar – dyrektor zarządzania zdrowiem w Team Prevent Poland Sp. z o.o., która poruszała temat programów prozdrowotnych i ich założeniach dla pracodawców. Zwrócono uwagę uczestników na zależności w tworzeniu takich programów pomiędzy instytucjami państwowymi, uwarunkowaniami społecznymi a pracodawcą i pracownikiem. Wnioskiem końcowym było stwierdzenie, że pracodawcy w swoich działaniach powinni przede wszystkim postawić na edukację prozdrowotną, a w swych działaniach być konsekwentni.

Jednym z narzędzi budowania zdrowych i bezpiecznych środowisk pracy są szkolenia bhp. Te jednak mają dość niechlubną opinię wśród pracowników, jeśli chodzi o ich atrakcyjność. Właśnie temat związany z podniesieniem tej atrakcyjności oraz efektywności samych szkoleń poruszyła Agnieszka Oksanowicz-Beszter – menager bhp i ochrony środowiska w firmie Philip Morris Polska S.A.  #grywalizacja w szkoleniach bhp okazała się dla wielu uczestników Forum Zdrowego Biznesu dużym zaskoczeniem. Jak pokazały przykłady wykorzystane przez prowadzącą, można w nieszablonowy sposób mówić o rzeczach ważnych i nie zawsze łatwych. To wystąpienie wielu osobom pokazało, że można odczarować szkolenia bhp i sprawić by były ciekawe i angażujące.

Ostatnią prelekcję tegorocznego Forum Zdrowego Biznesu poprowadził Łukasz Tomiło – ratownik medyczny oraz instruktor kursów z pierwszej pomocy i medycyny, który zaprezentował i obalił mity dotyczące pierwszej pomocy w szkoleniach okresowych bhp. Opierając się na własnych doświadczeniach i wieloletniej pracy w charakterze trenera skupił się na najważniejszych aspektach pierwszej pomocy w kontekście szkoleń bhp.

Tegoroczna edycja Forum różniła się od wcześniejszych bardzo interaktywną i angażującą uczestników formą. Jedną z głównych części całego wydarzenia były panele dyskusyjne dotyczące następujących tematów:

  • Strategia „Długo i zdrowo” – działania pracodawców w kontekście starzejącego się społeczeństwa
  • Strategia „Zaangażowanie” – działania pracodawców w kontekście obniżenia poziomu rotacji pracowników
  • Strategia „0 wypadków” – działania pracodawców w kierunku eliminacji wypadków przy pracy

Ta forma pozwoliła na intensywne rozmowy między samymi uczestnikami.

Panel dotyczący strategii „Długo i zdrowo” poprowadził Donat Thomanek. Do zainicjowania dyskusji wykorzystał kombinezon geriatryczny, który uczestnicy mogli ubrać. To doświadczenie otworzyło oczy na problemy, które wcześniej wcale nie były takie oczywiste. Panel poświęcony zaangażowaniu, prowadzony przez Wioletę Kojzar, rozpoczął się od karkołomnego zadania, jakim było rozsupłanie sporego węzła i plątaniny sznurków. Tutaj uczestnicy wykazali się ogromną determinacją w rozwiązaniu tego zadania, a efekty ich pracy były motorem do wyciągania wniosków na temat budowania zaangażowania pracowników w firmach. Strategia „0 wypadków” to temat Agnieszki Oksanowicz-Beszter, która przytoczyła uczestnikom kilka danych i faktów związanych z bezpieczeństwem. Podczas tego warsztatu zdefiniowano kilka kategorii działań, mających na celu zminimalizowanie wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

W ramach każdej z grup uczestnicy zdefiniowali główne wyzwania dla pracodawców oraz zaproponowali mnóstwo rozwiązań, które można implementować w firmach. Wyniki pracy w poszczególnych panelach dyskusyjnych, zaprezentowano później na forum wśród wszystkich uczestników Forum Zdrowego Biznesu. To była dalsza część dyskusji w szerokim gronie osób, które są praktykami i na co dzień zmagają się ze zmianami na rynku pracy, z motywacją czy bezpieczeństwem pracy.

Podczas całego dnia do dyspozycji uczestników były również stanowiska aktywności prozdrowotnych, na których mogli m.in. wykonać badanie analizy składu ciała, założyć kombinezon geriatryczny, jak również zapoznać się z wystawą ziół i ich dobroczynnym działaniem.

Podczas podsumowania Forum Zdrowego Biznesu ogłoszona została również druga edycja Konkursu Liderów Zdrowego Biznesu. Tym razem tematem przewodnim Konkursu będą inicjatywy prozdrowotne oparte na zaangażowaniu pracowników. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2020 r., a szczegółowe informacje dotyczące Konkursu wkrótce dostępne będą na stronie: www.forumzdrowegobiznesu.pl.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz partnerom Forum za udział. Jednocześnie już teraz zapraszamy na kolejną edycję Forum Zdrowego Biznesu, która odbędzie się już 25.03.2020 r. w Warszawie. Szczegóły wkrótce!

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn