Fundusze Unijne

Światowy Dzień Żywności

Co roku 16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Głównym celem wydarzenia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat światowych problemów żywnościowych, wzmocnienia poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem oraz zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności.

Skutki niewłaściwego żywienia i złego stanu zdrowia prowadzą do obniżenia ogólnej jakości życia i ograniczenia rozwoju ludzkich możliwości. Ponadto, zły stan odżywienia obniża środki i zdolność zarobkowania i tak już biednych gospodarstw domowych, zwiększając tym samym ich problemy. Poza ludzkim cierpieniem, spadek potencjału ludzkiego powoduje koszty społeczne i gospodarcze, na jakie nie może sobie pozwolić zarówno przedsiębiorstwo, jak i kraj.

Statystyki w Polsce i na świecie są alarmujące. Według najnowszego raportu FAO już 963 mln ludzi (co szósty mieszkaniec naszej planety) na świecie głoduje, bo nie ma wystarczającej ilości pożywienia. Chodzi tu zarówno o ilość i jakość pożywienia, ale też o dostarczane kalorie.

Dwa miliardy ludzi dotkniętych jest chronicznym głodem, ponieważ ich pożywienie jest zbyt ubogie w substancje odżywcze. Efekty tego ukrytego niedożywienia są w równym stopniu śmiertelne, jak efekty głodu. Różnica polega na tym, że niedożywiony człowiek umiera dłużej.

Niestety, w sytuacji głodu na świecie, dotykającego setek milionów ludzi, współistnieje nadprodukcja żywności i jej marnotrawstwo. W Europie marnuje się aż 1/3 żywności, czyli około dziewięć milionów ton rocznie. Dlatego szczególnie ważne jest nie tylko racjonalne planowanie naszych posiłków, ale także świadomy dobór diety i składników odżywczych.

Przy okazji tej światowej inicjatywy, także w Polsce realizowanych jest wiele projektów. Warto również na terenie Państwa przedsiębiorstw wprowadzić działania mające na celu wzrost świadomości w zakresie żywienia, a tym samym propagowanie zdrowego stylu życia.

    Chcesz o coś zapytać?