Fundusze Unijne

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Wszyscy pracodawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników. Równocześnie wiele organizacji korzystających z systemów zarządzania opartych na ISO jest zainteresowanych wdrożeniem działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlatego aktualnie opracowywana jest nowa norma ISO 45001, określająca wymagania i wytyczne właśnie dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma stawia zarządzanie bhp w centrum funkcjonowania każdej organizacji i zwiększa nacisk na poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa.

Dzięki nowej normie firmy i organizacje będą w stanie znacznie lepiej rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia oraz ryzyko zawodowe. Wdrożenie normy oraz certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pomoże zmniejszyć liczbę wypadków i zapobiegnie wielu chorobom zawodowym.

Przygotowanie zakładów, firm i organizacji do audytu ISO 45001 skieruje uwagę nie tylko pracodawców, ale i pracowników produkcyjnych na aspekty bezpieczeństwa, które do tej pory nie były brane pod uwagę.

Celem nadrzędnym jest zapobieganie zdarzeniom wypadkowym. Nowa norma wręcz wymusza  wdrożenie wymagań systemu zarządzania, tj. ocen ryzyka i działań zmniejszających ryzyko urazów oraz wypadków.

Nowa międzynarodowa norma ISO 45001 ma zastąpić dotychczasową normę 18001. Obecnie trwają prace nad treścią końcowego projektu normy. Ostateczna wersja powinna zostać opublikowana na przełomie 2017/2018 roku. Ale już dziś zapraszamy na planowane przez Team Prevent Poland szkolenia z przeglądu i interpretacji wymagań normy ISO 45001. O dalszych działaniach związanych z wprowadzeniem ISO 45001 będziemy Państwa informować.

Dowiedz się więcej o szkoleniach

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn