Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – egzamin

Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – egzamin

ID 351

Czas trwania: 1 dzień

Potwierdzenie kwalifikacji: Certyfikat VDA QMC

Opis egzaminu

Dzień egzaminacyjny dla uczestników szkolenia ID 311 – Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – kurs kwalifikacyjny.

Grupa docelowa

Przyszli auditorzy 1., 2. i 3. strony VDA 6.1

Wymagania wstępne

 • Warunkiem uzyskania dopuszczenia do egzaminu jest przystąpienie do kursu kwalifikacyjnego dla Auditorów 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 (ID 311) oraz dostarczenie aplikacji potwierdzającej spełnienie wymagań. Wymagania wstępne różnią się w zależności od obszaru działalności auditora. Zawierają one: 
 • Znajomość normy ISO 9001:2015.
 • Doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej.
 • Certyfikat kwalifikacji ze szkolenia „VDA 6.x – Wytyczne do certyfikacji na zgodność z VDA 6.1, VDA 6.2 i VDA 6.4” (ID 301) – dla kandydatów na auditorów 3. strony VDA 6.1.

Uwaga

W przypadku auditorów 3. strony rejestracja na egzamin musi zostać dokonana przed jednostkę certyfikującą zatwierdzoną przez VDA.
Dopuszczenie do egzaminu przyznawane jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Egzamin

 • Część pisemna (40 pytań zamkniętych, 60 minut)
 • Część ustna (przygotowanie do rozmowy 30 minut, rozmowa egzaminacyjna 20 minut)

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymają Państwo certyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez VDA QMC (w Polsce przez jego partnera – SQD Alliance) z indywidualnym numerem rejestracyjnym, powiązany z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

Certyfikat auditora jest ważny przez okres 5 lat.

Powiązane szkolenia

 • ID 301 – VDA 6.x – Wytyczne do certyfikacji na zgodność z VDA 6.1, VDA 6.2 i VDA 6.4
 • ID 311 – Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 211 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna – kurs kwalifikacyjny
 • ID 316 – Auditor procesu VDA 6.3. Usługi – kurs kwalifikacyjny
 • ID 341 – Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu
 • ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

Cena zawiera

Wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.