Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – kurs kwalifikacyjny

Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – kurs kwalifikacyjny

ID 311

Czas trwania: 3 dni

Opis szkolenia

Standard VDA 6.1 został po raz pierwszy wydany przez VDA w 1996 roku i był sukcesywnie rozwijany aż po dziś dzień. Skierowany jest do przedsiębiorstw produkujących wyroby seryjne i dostarcza ramy dla systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej, wspiera strategię zapobiegania błędom i wzmacnia niezawodność i zdolność procesu w łańcuchu dostaw. Jednocześnie standard VDA 6.1 zawiera wymagania jakościowe większości niemieckich producentów motoryzacyjnych i ich bezpośrednich dostawców, a certyfikacja zgodna z wymaganiami VDA 6.1 jest uznawana przez niemieckich producentów OEM jako równoważna certyfikacji na zgodność z IATF 16949. Dobrze wyszkoleni auditorzy są niezbędni w każdej organizacji produkcyjnej. W ramach niniejszego szkolenia zdobędą oni zaktualizowaną wiedzę specjalistyczną.

Grupa docelowa

Przyszli auditorzy 1., 2. i 3. strony VDA 6.1

Zawartość

 • Zarządzanie procesowe.
 • Wyjaśnienia dla procesu auditu.
 • Omówienie katalogu pytań do auditu systemu.
 • Omówienie elementów związanych z wyrobami i procesami.
 • Dokładne informacje w każdym elemencie z odpowiednimi zapytaniami, odpowiedziami i przykładami.
 • Ocena ilościowa.
 • Ocena stopnia spełnienia i klasyfikacja.
 • Wyniki prezentacji, dyskusja, scenki w celu pogłębienia wiedzy.

Literatura

 • VDA 6.1

Wymagania wstępne

 • Auditor 1. i 2. strony VDA 6.1:
  – Wiedza z zakresu ISO 9001.
  – Znajomość metod zarządzania jakością oraz kluczowych metod jakości.
  – Minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w przemyśle motoryzacyjnym.

 • Auditor 3. strony VDA 6.1:
  – Znajomość DIN EN ISO 9001.
  – Znajomość metod zarządzania jakością oraz kluczowych metod jakości.
  – Kwalifikacje auditora zgodnie z wymaganiami VDA 6.
  – Doświadczenie jako auditor zgodnie z wymaganiami VDA 6.
  – Pomyślne uczestnictwo w szkoleniu VDA 6.1 – ID 301.
  – Doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami VDA 6.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Poznanie zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.1.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania mechanizmów auditowania zgodnie z wymaganiami VDA 6.1.
 • Właściwa interpretacja wymagań podręcznika VDA 6.1.

Powiązane szkolenia

 • ID 351 – Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – egzamin
 • ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 211 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna – kurs kwalifikacyjny
 • ID 316 – Auditor procesu VDA 6.3. Usługi
 • ID 341 – Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA 6.1 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.