Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – odnowienie uprawnień

Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – odnowienie uprawnień

ID 331

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

VDA QMC ustaliło na nowo wymagania dla systemów zapewnienia jakości w podręcznikach VDA 6.1, VDA 6.2 oraz VDA 6.4. Podręczniki te w połączeniu z podręcznikiem VDA 6 „Wytyczne do certyfikacji“ opisują postępowanie dla przeprowadzania auditów certyfikujących systemów zapewnienia jakości poprzez licencjonowane przez VDA QMC jednostki certyfikujące. Podstawą dla wydania certyfikatów VDA jest spełnienie ustalonych w powyższych podręcznikach wymagań dla danych systemów zapewnienia jakości. Zadanie licencjonowanych auditorów polega przy tym na odpowiedniej ocenie tych systemów w ramach prowadzonych auditów. Ważne jest, aby auditorzy wszystkich szczebli poszerzyli swoją wiedzę w zakresie istotnych zmian w podręczniku VDA 6.1 i połączonych z nimi nowelizacji podręcznika VDA 6.

Celem tego szkolenia aktualizacyjnego jest zapoznanie auditorów z istotnymi zmianami oraz częściowe odświeżenie posiadanych informacji.

Grupa docelowa

Auditorzy 1., 2. oraz 3. strony VDA 6.1 posiadający aktualne kwalifikacje VDA 6.1, kórzy złożą odpowiedni wniosek o przedłużenie swoich kwalifikacji.

Zawartość

 • Obowiązujące ogólne zasady certyfikacji VDA 6.
 • Nowe i zaktualizowane wymagania VDA 6.

Literatura

 • VDA 6.1

Wymagania wstępne

 • Dopuszczenie na podstawie pozytywnie rozpatrzonej aplikacji.
 • Dla auditorów trzeciej strony VDA 6.1 dodatkowo wymagane jest uczestnictwo w kursie VDA 6 – Wytyczne do certyfikacji na zgodność z VDA 6.1, VDA 6.2 i VDA 6.4 (ID 301).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

Zapoznanie się z nowymi i zmienionymi wymaganiami podręcznika VDA 6.1
Odświeżenie informacji dot. zakresu podręcznika VDA 6.1

Powiązane szkolenia

 • ID 311 – Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 351 – Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – egzamin
 • ID 211 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna – kurs kwalifikacyjny
 • ID 316 – Auditor procesu VDA 6.3. Usługi
 • ID 341 – Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu
 • ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.