Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny

ID 315

Czas trwania: 4 dni

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.

Opis szkolenia

Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące wymagania klienta, szkolenie to skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu.

Grupa docelowa

Personel zajmujący się zarządzaniem jakością, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykowany jest również auditorom pracującym jako dostawcy usług.

Zawartość

 • Korelacja z innymi wymaganiami.
 • Omówienie trzech różnych rodzajów auditów i wyjaśnienie różnic.
 • Przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.3.
 • Wprowadzenie do podejścia procesowego i do analizy ryzyka według modelu żółwia.
 • Proces auditu od programu auditu do zakończenia auditu.
 • Planowanie i przeprowadzanie auditu procesu.
 • Schemat oceny auditu procesu.
 • Kodeks postępowania dla auditorów procesu.
 • Element procesu 1 – analiza potencjału.
 • Treść elementów procesu od 2 do 7.
 • Przypisywanie i ocena ustaleń z auditu.
 • Raport z auditu, dokumentacja i wnioski.

Literatura

 • VDA 6.3

Wymagania wstępne

 • Znajomość kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego.
 • Znajomość obowiązujących wymagań systemu zarządzania.
 • Znajomość wymagań klientów.
 • Znajomość wyrobów i procesów w docelowym obszarze zastosowania.
 • Odpowiednie doświadczenie zawodowe zgodnie z podręcznikiem VDA 6.3 (w zależności od obszaru zastosowania).
 • Kwalifikacje auditora bazujące na ISO 19011 (w zależności od obszaru zastosowania).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC. W celu uzyskania karty auditora VDA oraz wpisu do bazy danych certyfikowanych auditorów VDA QMC, należy uzyskać pozytywny wynik części pisemnej i ustnej egzaminu na certyfikowanego auditora procesu VDA 6.3 (ID 353).

Efekty kształcenia

 • Poznanie zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.3.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania mechanizmów auditowych zgodnie z VDA 6.3.
 • Zrozumienie zasad przygotowania, przeprowadzania auditu, przygotowywania wniosków i jego zakończenia.
 • Zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi ocenianie i raportowanie auditów.

Powiązane szkolenia

 • ID 353 – Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 – egzamin
 • ID 321 – Auditor procesu VDA 6.3. Produkcja seryjna – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem
 • ID 316 – Auditor procesu VDA 6.3. Usługi – kurs kwalifikacyjny
 • ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA 6.3 oraz Ściąga dla auditorów procesu VDA 6.3 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.