Szkolenia licencja VDA QMC

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu

ID 341

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 1280 PLN + VAT

Opis szkolenia

Audit procesu VDA 6.3 to skuteczna procedura oceny procesów związanych z planowaniem i produkcją wyrobu. W celu przeprowadzenia auditów procesu VDA 6.3 niezbędna jest wszechstronna wiedza, doświadczenie i kompetencje, zatem kwalifikacje odpowiedniego personelu są konieczne. Po pomyślnym ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla auditorów procesu VDA 6.3 pojawia się pytanie o ciągły dalszy rozwój: raz za razem, podczas przeprowadzania auditów w praktyce, auditorzy napotykają sytuacje, w których postępowanie lub odpowiednia ocena wymagań prowadzi do niepewności. Szkolenie oferuje możliwość omówienia takich sytuacji w codziennej praktyce auditowej z uczestnikami i ekspertem.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla certyfikowanych auditorów procesu VDA 6.3 (2016), którzy nie mogą udowodnić wymaganej liczby auditów procesu w celu rozszerzenia swoich kwalifikacji auditora.

Zawartość

 • Praktyczne zastosowanie auditu procesu.
 • Ocena ryzyka.
 • Przygotowanie i planowanie auditu wraz z oceną.
 • Zastosowanie narzędzia analizy VDA 6.3
 • Wykonanie auditu procesu wraz z oceną końcową i prezentacją wyników.
 • Dyskusja końcowa.
 • Odgrywanie ról i scenariusze auditowe.

Literatura

 • VDA 6.3

Wymagania wstępne

Warsztaty są skierowane do certyfikowanych auditorów procesów VDA 6.3 (2016). Dla efektywności warsztatów konieczne jest również, aby uczestnicy posiadali wszechstronną wiedzę na temat kwestionariusza VDA 6.3 i wymagań dotyczących oceny.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po przeprowadzeniu szkolenia otrzymają Państwo oryginalny certyfikat uczestnictwa.

Efekty kształcenia

 • Wzmocnienie umiejętności auditora procesu.
 • Możliwość dzielenia się codziennymi doświadczeniami.
 • Rozwój umiejętności auditorskich.
 • Zwiększenie pewności przy stosowaniu auditów procesu.
 • Otrzymanie sugestii dotyczących rozwoju kompetencji auditorskich.
 •  

Powiązane szkolenia

 • ID 315 – Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 353 – Auditor procesu VDA 6.3 – egzamin
 • ID 316 – Auditor procesu VDA 6.3. Usługi – kurs kwalifikacyjny
 • ID 318 – Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

Ważne

Udział w warsztatach nie jest równoznaczny z odnowieniem uprawnień. Aby odnowić uprawnienia oraz otrzymać nowy certyfikat auditora, należy przedstawić wymagane dokumenty – w tym celu niezbędny jest kontakt bezpośrednio z Działem Szkoleń SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.