Fundusze Unijne
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 i OHSAS 18001

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001 i OHSAS 18001

ID 9208

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1220 PLN + VAT

Opis szkolenia

Audit wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to narzędzie, które pozwala zarządzającemu na ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełniania wymagań prawnych i innych dotyczących bhp, jak również na wczesną identyfikację sytuacji i zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracowników, jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka zawodowego oraz podnosi świadomość związaną z zachowaniem bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania norm PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania norm PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Zawartość

 • Omówienie wymagań norm PN-N-18001/OHSAS 18001 pod kątem auditowania.
 • Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
 • Wytyczne dotyczące auditowania wg normy ISO 19011:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,z
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu,
  • działania poauditowe.
 • Niezgodności:
  • formułowanie,
  • dokumentowanie,
  • klasyfikacja.
 • Warsztaty w zakresie przygotowania listy pytań auditowych, prowadzenia auditów oraz identyfikacji niezgodności w odniesieniu do kryteriów auditu.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie zasad auditu wewnętrznego i umiejętność jego przeprowadzania.
 • Umiejętność przygotowania się do auditu wraz ze stworzeniem listy pytań auditowych.
 • Nabycie umiejętności opracowania raportu z auditu.
 • Umiejętność poprawnego formułowania wniosków z auditu oraz ich komunikowania.

Literatura

 • PN-N-18001
 • OHSAS 18001
 • ISO 19011

Powiązane szkolenia

 • ID 9411 – Auditowanie systemu zarządzania wg wytycznych ISO 19011
 • ID 3004 – Przegląd i interpretacja wymagań norm PN-N-18001 i OHSAS 18001
 • ID 9412 – Warsztaty doskonalące dla auditorów IATF 16949. Identyfikacja, formułowanie i dokumentowanie niezgodności

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Chcesz o coś zapytać?