Fundusze Unijne

Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny

ID 318

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

1 dzień

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

Zwiększone oczekiwania klientów w postaci wymagań dotyczących bezpieczeństwa, wymagań prawnych i innych, a także wykorzystanie elementów elektronicznych i oprogramowania prowadzą do coraz wyższego poziomu złożoności wyrobów. Oczekiwania klientów nie kończą się na określaniu specyfikacji. Producenci samochodów oraz dostawcy muszą samodzielnie rozpoznać pewne charakterystyki i przenieść je do wyrobów. Dotyczy to również przeprowadzania auditów wyrobu, które mają na celu nie tylko zapewnienie jakości, ale także dostarczenie dowodów na spełnienie wymagań.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu planującego lub przeprowadzającego audity wyrobu w swoich organizacjach.

Zawartość

 • Podstawy auditu wyrobu.
 • Struktura programu auditu i sekwencja auditu wyrobu.
 • Planowanie auditu.
 • Sposoby przeprowadzenia auditu wyrobu, uwzględniające ryzyko.
 • Raportowanie.
 • Działania korygujące ukierunkowane na niezgodności.
 • Wymagania dotyczące kwalifikacji dla auditorów wyrobów.

Literatura

Wymagania wstępne

Preferowana ogólna znajomość zagadnienia auditu wyrobu.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Zaznajomienie się i nabycie umiejętności interpretacji wytycznych podręcznika VDA 6.5.
 • Zapoznanie się z przebiegiem auditu wyrobu.
 • Nabycie umiejętności tworzenia programu auditów, ich planowania i przeprowadzania, a także raportowania.
 • Możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w środowisku pracy.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

 • Podręcznik VDA 6.5 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.

  Chcesz o coś zapytać?