Auditowanie kluczowych metod jakości – warsztaty (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)

Auditowanie kluczowych metod jakości – warsztaty (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)

ID 9413

Czas trwania: 3 dni

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.

Opis szkolenia

Zrozumienie wymagań dotyczących kluczowych metod jakości (core tools) jest niezwykle ważnym elementem kompetencji osób pełniących funkcje auditorów systemu zarządzania jakością. Wymagania te znajdują się w standardzie IATF 16949, obowiązującym w branży motoryzacyjnej. Dotyczą one zarówno kompetencji auditora wewnętrznego, jak i auditora 2. strony. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z zaawansowanym planowaniem jakości wyrobu, procedurą zatwierdzenia wyrobu i procesu, analizą ryzyka, statystycznym sterowaniem procesem czy analizą systemu pomiarowego. W czasie szkolenia poruszane są zagadnienia związane z przykładowymi informacjami, dokumentami i zapisami, przydatnymi w czasie przygotowań do auditu. Podawane są też typowe niezgodności, które mogą pojawić się w czasie auditowania poszczególnych metod jakości.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych oraz auditorów 2. strony lub kandydatów na auditorów systemu zarządzania jakością, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania kluczowych metod jakości (core tools) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011 oraz wymagania standardu IATF 16949, a także wytyczne podręczników referencyjnych.

Zawartość

 • Wstęp do auditowania kluczowych metod jakości.
 • APQP / VDA MLA – ogólne zasady rozwoju nowych projektów.
 • Flow Chart – FMEA – Plan Kontroli.
 • Analiza Systemów Pomiarowych MSA.
 • Statystyczna kontrola procesu SPC.
 • PPAP / VDA 2.

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 9001
 • ISO 19011
 • Podręczniki referencyjne AIAG oraz VDA

Wymagania wstępne

Uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (minimalne wymaganie: ISO 9001).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny
i scenariusz auditowy dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność auditowania wymagań dla kluczowych metod jakości (core tools).
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową interpretację wymagań podręczników referencyjnych w odniesieniu do wymagań IATF 16949.
 • Zrozumienie zasad przeprowadzania auditu.
 • Umiejętność poprawnego formułowania wniosków z auditu oraz ich komunikowania.

Powiązane szkolenia

 • ID 415 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)
 • ID 416 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5)
 • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością
 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 9412 – Warsztaty doskonalące dla auditorów IATF 16949. Identyfikacja, formułowanie  dokumentowanie niezgodności

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.