Lider ergonomii – wersja rozszerzona

Lider ergonomii – wersja rozszerzona

ID 3155

Czas trwania: 3 dni

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania samodzielnych ocen ergonomicznych na stanowiskach pracy w swojej firmie. Składa się ono z części teoretycznej i praktycznej. Poruszana tematyka uwzględnia: podstawowe definicje i pojęcia związane z ergonomią; ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowiskach pracy; antropometrię; cztery wybrane metody oceny stanowisk oraz moduł z fizjologii pracy. W ramach części warsztatowej uczestnicy mają możliwość wykonania praktycznych ćwiczeń z zakresu oceny ergonomicznej stanowisk pracy wraz z omówieniem wyników oraz problemów związanych z wykonywanymi ocenami.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób, których zadaniem będzie samodzielne dokonywanie ocen ergonomicznych na stanowiskach pracy w swojej firmie oraz tworzenie/realizacja programu ergonomicznego.

Zawartość

Dzień 1

 • Istota, cele i zadania ergonomii.
 • Ergonomia w dokumentach prawnych oraz w normalizacji PN, EU, ISO.
 • Schorzenia powiązane z pracą.
 • Metody zarządzania zdrowiem pracowników.
 • Podstawy fizjologii człowieka i fizjologii pracy – wydajność i efektywność pracy.
 • Antropometria w ergonomii, antropometria wizualna.
 • Wytyczne do projektowania stanowisk pracy.

Dzień 2

 • Ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowiskach pracy: biuro/produkcja.
 • Metody oceny i szacowania ryzyka wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych spowodowanych sposobem wykonywania pracy:
  • Metoda KIM (Key Items Method) – ocena ręcznych prac transportowych,
  • Metoda REBA (Rapid Entire Body Assessment) – ocena pracy całego ciała,
  • Metoda RULA (Rapid Upper Limb Assessment) – ocena pracy kończyn górnych,
  • Metoda ROSA (Rapid Office Strain Assessment) – ocena stanowisk komputerowych,
  • Metoda JSI (Job Strain Index) – ocena prac powtarzalnych/monotypowych.

Dzień 3

 • Praktyczna ocena stanowisk pracy. Praca w zespołach roboczych.
 • Opracowanie wyników ocen stanowisk pracy. Praca w zespołach roboczych.
 • Szacowanie ryzyka, interpretacja wyników, działania korygujące.
 • Prezentacja wyników prac zespołów roboczych.
 • Program ergonomiczny w organizacji – podejście systemowe.
 • Potwierdzenie kwalifikacji
 • Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3027 – Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.