AIAG CQI 23 Tworzywa sztuczne i guma – ocena systemu procesu specjalnego

AIAG CQI 23 Tworzywa sztuczne i guma – ocena systemu procesu specjalnego

ID 9306

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1340 PLN + VAT

Opis szkolenia

Standard AIAG CQI 23 Special Process: Moulding System Assessment dedykowany jest branży motoryzacyjnej jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Został on wpisany jako wymaganie w aktualnie obowiązującym IATF 16949, dlatego też tak ważne jest dla organizacji zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania przedmiotowego standardu. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat wdrażania wytycznych w sposób podnoszący skuteczność doskonalenia procesów i zmniejszający ryzyko prowadzonych działań. Podczas szkolenia omawiane są wytyczne standardu AIAG CQI 23 wraz z podaniem praktycznych przykładów zastosowania.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z doskonaleniem procesów, jak również interpretacją wytycznych standardu AIAG CQI 23, zarówno dla rozpoczynających wdrażanie standardu w organizacji, jak i reprezentujących organizacje, w których proces oceny jest już przeprowadzany. Szkolenie skierowane do osób, które pragną zapoznać się ze standardem i dla których jest on nowością. Właściciele procesów: technologia, utrzymanie ruchu, produkcja, jakość, zarządzanie dostawcami, nowe uruchomienia.

Zawartość

 • Charakterystyka procesów specjalnych.
 • Rodzina norm AIAG CQI.
 • CQI w świetle wymagań Klientów.
 • Omówienie normy CQI 23:
  • odpowiedzialność personelu, auditorów i planowanie jakości,
  • składowanie, transport i przechowywanie wyrobów,
  • zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami.
 • Audit i jego rola w procesie produkcyjnym:
  • audit zadaniowy (ang. job audit): audit wyrobu, audit procesu oraz audit pakowania.
 • Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI 23.
 • Szczegółowe omówienie tabel
  • Tabela A: Formowanie wtryskowe.
  • Tabela B: Rozdmuch.
  • Tabela C: Formowanie próżniowe.
  • Tabela D: Formowanie tłoczne (żywice termoutwardzalne).
  • Tabela E: Formowanie przetłoczne.
  • Tabela F: Wytłaczanie.
  • Tabela G: Wyposażenie do kontroli i badań.
  • Tabela H: Kontrola i badania części.
 • Podsumowanie szkolenia.

Literatura

 • AIAG CQI 23
 • ISO 9001
 • IATF 16949
 • Zatwierdzone Interpretacje do standardu IATF 16949

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Efekty kształcenia

 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z procesem poprawnej oceny/auditowania procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych zgodnie z wymaganiami AIAG CQI 23.
 • Właściwa interpretacja wytycznych AIAG CQI 23 w odniesieniu do własnej organizacji.
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu oceny przetwórstwa tworzyw sztucznych w branży motoryzacyjnej.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek na temat wdrażania i interpretowania wytycznych.
 • Poznanie zasad auditowania procesów specjalnych oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji wyrobu i procesu zgodnie z globalnymi wymaganiami.

Powiązane szkolenia

 • ID 3002 – Przegląd i interpretacja nowych i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 9301 – AIAG CQI 9 Obróbka cieplna – ocena systemu procesu specjalnego
 • ID 9302 – AIAG CQI 11 Powłoki galwaniczne – ocena systemu procesu specjalnego
 • ID 9303 – AIAG CQI 12 Powłoki lakiernicze – ocena systemu procesu specjalnego
 • ID 9304 – AIAG CQI 15 Spawanie i zgrzewanie – ocena systemu procesu specjalnego
 • ID 9305 – AIAG CQI 17 Lutowanie – ocena systemu procesu specjalnego

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.