Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie aktualizacyjne

ID 613

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.

Opis szkolenia

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i zdobycie doświadczeń do wdrożenia i utrzymywania wymagań podręcznika VDA „Analiza części wadliwych z rynku” we własnej organizacji. Analiza części wadliwych z rynku zapewnia kompleksowe podejście do identyfikacji wad/błędów i ich przyczyn. Podręcznik został gruntownie zrewidowany na przełomie 2018/2019, w związku z czym to jednodniowe szkolenie ukierunkowane jest na osoby zaznajomione z poprzednią rewizją podręcznika VDA FFA „Analiza części wadliwych z rynku”.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów projektowania i rozwoju, produkcji, zarządzania gwarancjami, zapewnienia jakości i sprzedaży w przemyśle samochodowym, którzy już znają i brali udział we wdrażaniu wymagań podręcznika VDA „Analiza części wadliwych z rynku” z 2009 roku.

Zawartość

 • Diagnoza części.
 • Proces NTF.
 • Proces rozwiązywania problemów.
 • Planowanie.
 • Zadania organizacyjne.

Literatura

 • VDA FFA

Wymagania wstępne

Aby wziąć udział w szkoleniu aktualizacyjnym, należy przesłać aplikację, potwierdzającą uczestnictwo w szkoleniu „Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie dla użytkowników”
(ID 632) w latach 2009-2017.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Powiązane szkolenia

 • ID 632 – Analiza części wadliwych z rynku wg VDA FFA – szkolenie dla użytkowników

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie zakresu stosowania analizy części wadliwych z rynku oraz procesu NTF.
 • Możliwość nabycia umiejętności analizowania problemów w oparciu o wytyczne podręcznika referencyjnego.
 • Zapoznanie się z działaniami związanymi z planowaniem analizy części wadliwych z rynku, samą analizą, procesem NTF, sposobami analizy problemów.
 • Nabycie umiejętności klasyfikowania wyników auditowych oraz raportowania.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA Analiza części wadliwych z rynku i standard auditu w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.