Analiza zwrotów z rynku zgodnie z wymaganiami CQI14

Analiza zwrotów z rynku zgodnie z wymaganiami CQI14

ID 9310

Potwierdzenie kwalifikacji: Certyfikat VDA

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Gwarantowanie wyrobów niezawodnych to ważna część systemu zarządzania jakością dostawców w branży samochodowej. Niezawodność i bezpieczeństwo stanowią podstawę zaufania konsumentów do marki producenta pojazdów. Zdarza się jednak, że w toku używania pojazdów, komponenty ulegają uszkodzeniu, zużyciu lub przestają spełniać swoją funkcję. W takich sytuacjach uruchamiana jest procedura „Analizy zwrotów z rynku”, mająca na celu zdiagnozowanie komponentów dotkniętych problemem, oraz w efekcie, eliminacja przyczyn takiego zjawiska. Analiza części zwróconych z fazy użytkowania wymaga specyficznego podejścia i składa się z testów standardowych a także innych – wykraczających poza standardowe badania. Cały proces musi być uzgodniony z klientem – producentem samochodów. Szkolenie przedstawia proceduralne podejście do procesu analizy zwrotów z rynku zgodne z podręcznikiem CQI14 wydanego przez AIAG.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości, kierownictwa, osób zajmujących się zarządzaniem jakością, działów inżynieryjnych i konstrukcyjnych.

Zawartość 

  • Wymagania IATF16949 dotyczące reklamacji
  • Wymagania klientów dotyczące procesu analizy zwrotów z rynku
  • Wymagania CQI14

Literatura

  • IATF16949
  • CQI14
  • VDA FFA (opcjonalnie)

Wymagania wstępne

  • Brak

Egzamin/test 

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia 

  • Znajomość wymagań branży samochodowej dotyczącej postępowania ze zwrotami z rynku
  • Znajomość wymagań i postępowania ze zwrotami z rynku zgodnie z podręcznikiem CQI14

Powiązane szkolenia

  • VDA FFA

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.