Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Certyfikowany profesjonalista kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. Egzamin

ID 450

Szkolenie czasowo wycofane.

Potwierdzenie kwalifikacji: Certyfikat VDA QMC

Opis egzaminu

Dzień egzaminacyjny dla uczestników szkoleń „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)” (ID 415) oraz „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5)”
(ID 416), które są jednocześnie podstawą do treści pytań egzaminacyjnych. Umożliwia on uczestnikom potwierdzenie kwalifikacji w formie certyfikatu VDA wraz z wpisem do bazy danych VDA QMC, które uzyskuje się dzięki uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu i które są wydawane w tej formie tylko przez członków organizacji VDA QMC i ich licencjobiorców (w Polsce – SQD Alliance).

Grupa docelowa

Egzamin dedykowany jest wszystkim pracownikom zespołów projektowych, zajmujących się projektowaniem i rozwojem wyrobów i procesów, szczególnie z obszarów planowania, przygotowania do produkcji, testowania i kontroli oraz zarządzania jakością.

Wymagania wstępne

Uczestnictwo w szkoleniu: „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego – Moduł I” oraz w szkoleniu „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego – Moduł II”.

Do karty wymagane jest cyfrowe zdjęcie paszportowe w formacie JPEG.

Egzamin

  • Część pisemna (40 pytań zamkniętych, 60 minut)
  • Część ustna (przygotowanie do rozmowy 30 minut, rozmowa egzaminacyjna 20 minut)

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymają Państwo certyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez VDA QMC (w Polsce przez jego partnera – SQD Alliance) z indywidualnym numerem rejestracyjnym, powiązany z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

Powiązane szkolenia

  • ID 415 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)
  • ID 416 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5)
  • ID 9413 – Auditowanie kluczowych metod jakości – warsztaty (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)
  • ID 9115 – Analiza systemu pomiarowego (MSA) i statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG oraz najlepsze praktyki

Cena zawiera

Wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.