Formel Q NOWOŚĆ

Formel Q

ID 516

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1980 PLN + VAT

Opis szkolenia

Formel Q to system regulacji, który zawiera wszystkie wymagania Grupy Volkswagen dotyczące zarządzania jakością i współpracy w projektowaniu z partnerami w łańcuchu dostaw. Przestrzegając tych wymagań należy zapewnić sprawny proces tworzenia wyrobów i dostawy seryjne. Podczas tego szkolenia, które jest oferowane we współpracy z firmą Volkswagen Bildungsinstitut GmbH, szczegółowo przedstawiane są te wiążące wymagania. Wykład jest połączony z dyskusjami grupowymi na temat interpretacji wymagań i ich praktycznego wdrożenia w organizacjach.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do kierownictwa i pracowników wszystkich działów w łańcuchu procesu planowania, zamówień, produkcji, logistyki i zapewnienia jakości.

Zawartość

 • Podstawowe informacje dot. Formel Q.
 • Formel Q-Kontret.
 • Formel Q-Neuteile.
 • Formel Q-Fähigkeit z założeniami dot. auditu procesu.
 • Formel Q w fazie składania zamówień.
 • Formel Q w fazie rozwoju współpracy z koncernem VW.
 • Formel Q w fazie zatwierdzania wyrobu.
 • Formel Q w fazie zatwierdzania procesu.
 • Formel Q w fazie seryjnej.
 • Wyjaśnienie niektórych zastosowań (np.: QPN, selfaudit, QTR).
 •  

Literatura

 • Formel Q

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Spełnienie wymagań klienta.
 • Możliwość wykorzystania podstawowych informacji dotyczących zarządzania specyficznymi wymaganiami klienta VW.
 • Nabycie umiejętności stosowania poszczególnych dokumentów, związanych ze specyficznymi wymaganiami VW, w poszczególnych etapach cyklu życia wyrobu.
 • Zapoznanie się z zestawem podstawowych wymagań klienta VW.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów prowadzenia dokumentacji oraz tego, jakie są kluczowe dokumenty i formularze wymagane przez klienta VW, w celu spełnienia jego wymagań.

Powiązane szkolenia

 • ID 9200 – Przegląd wymagań klienta na przykładzie grupy VW (CSR w powiązaniu z Formel Q)
 • ID 9402 – Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów. Warsztaty na bazie wymagań BMW

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.