Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego Moduł II

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5)

ID 416

Szkolenie czasowo wycofane, zastąpione ID 9701 Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część II (MSA i SPC)

Opis szkolenia

Druga część szkolenia w zakresie kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego odnosi się do metod statystycznych stosowanych przy projektowaniu i rozwoju procesów, przejścia do produkcji seryjnej i samej produkcji seryjnej w celu oceny i doskonalenia zdolności systemów pomiarowych oraz zdolności procesów produkcyjnych.

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom zespołów projektowych, zajmujących się projektowaniem i rozwojem wyrobów oraz procesów, szczególnie z obszarów planowania, przygotowania do produkcji, testowania i kontroli oraz zarządzania jakością.

Zawartość

 • Podstawy statystyki.
 • Podstawy dotyczące zdolności.
 • Analiza systemu pomiarowego – MSA.
 • Przydatność wyposażenia kontrolnego i do testów w zakresie podstaw VDA 5.
 • Zdolność urządzeń kontrolnych Cg i Cgk.
 • Zastosowanie różnych kart Shewharta i innych kart kontrolnych zgodnie z typem procesu.
 • Zdolności procesów Pp i Ppk i / lub Cp i Cpk.
 • Określanie zdolności w różnych modelach dystrybucji i typach procesów / SPC.
 • Użycie kart kontrolnych do sterowania procesem.
 • Praktyczne ćwiczenia dla omawianych metod.

Literatura

 • SPC AIAG
 • MSA AIAG
 • VDA 4 (rozdział 4)
 • VDA 5

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat zarządzania jakością i planowania w przemyśle motoryzacyjnym.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po przeprowadzonym szkoleniu otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy na temat kluczowych metod jakości stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań do wdrażania i użytkowania SPC i MSA.
 • Możliwość omówienia problematycznych zagadnień związanych z procesami i metodami w motoryzacji, dotyczącymi zakresu szkolenia.

Powiązane szkolenia

 • ID 415 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / VDA MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)
 • ID 450 – Certyfikowany profesjonalista kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. Egzamin

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Uwaga

W module II (ID 416) można uczestniczyć niezależnie od modułu I (ID 415), jednak aby móc podejść do egzaminu z kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego (ID 450), wymagane jest uczestnictwo w obu modułach.