Kontrola czystości technicznej

Kontrola czystości technicznej. Kwalifikacje inspektora czystości technicznej wg VDA 19.1

ID 971

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1980 PLN + VAT

Opis szkolenia

Pomocą w zrozumieniu istoty czystości i kontroli zanieczyszczeń może być opracowany przez VDA oraz Instytut Fraunhofer podręcznik VDA 19.1, opisujący metodę kontroli czystości technicznej w laboratorium. Aby uniknąć nieoczekiwanych i niechcianych negatywnych skutków istnienia zanieczyszczeń, musimy się zabezpieczyć przed ich źródłami i regularnie kontrolować skuteczność wprowadzonych standardów. VDA 19.1 będzie wskazówką w zrozumieniu złożonych aspektów czystości technicznej i pomocą w osiągnięciu celów organizacji.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kwalifikowanego personelu przemysłu motoryzacyjnego, przedstawicieli łańcucha dostaw oraz serwisu, którzy wykonują kontrole związane z czystością. Wiedza oraz związane z nią praktyczne umiejętności są niezwykle istotne dla każdego, kto ma do czynienia z czystością techniczną. Ze względu na podobne wymagania dotyczące tego zakresu, szkolenie to dedykowane jest także przedstawicielom innych gałęzi przemysłu tj.: lotniczego, hydraulicznego czy mechaniki precyzyjnej.

Zawartość

 • Wprowadzenie i wybór metody kontrolnej w czystości technicznej.
 • Procedura kontrolna: ekstrakcja.
 • Porównanie procedur ekstrakcji.
 • Wybór procedury ekstrakcji.
 • Procedura badawcza: filtracja i analiza.
 • Krótko o filtracji.
 • Porównanie procedur analitycznych.
 • Wybór filtracji.
 • Wybór procedury analitycznej.
 • Kwalifikacja i wartość ślepej próby.
 • Realizacja badania kwalifikacyjnego.
 • Dokumentacja i wartości graniczne.
 • Obliczenie krzywej rozkładu, kryterium wartości próby ślepej i wypracowanie kontroli rutynowej.
 • Przykłady kontroli i bezpieczeństwo.

Literatura

 • VDA 19.1

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po przeprowadzonym szkoleniu, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat uczestnictwa VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej standardów czystości technicznej w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań dotyczących kontroli czystości.
 • Zrozumienie zagadnień związanych z procedurami ocen zanieczyszczeń stałych (zarówno jakościowych, jak i ilościowych).
 • Możliwość wymiany doświadczeń oraz omówienie problematycznych zagadnień dotyczących środowiska pracy z ekspertem.

Powiązane szkolenia

 • ID 972 – Czystość techniczna w procesach montażowych. Kwalifikacje Planisty czystości technicznej wg VDA 19.2

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik „VDA 19.1 Kontrola Czystości Technicznej” w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika