Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

Koszty związane z jakością

ID 9117

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Każdej organizacji zależy na wytworzeniu wartości dodanej przy poniesieniu jak najmniejszych kosztów. To kwintesencja biznesu. Są koszty, których nie będziemy w stanie uniknąć, jak na przykład koszty związane z zapobieganiem, pośród których można wymienić koszty systemu zarządzania jakością, planowania jakości, planowania kontroli, a także koszty powiązane z produkcją wyrobu. Do tego mogą dojść szeroko rozumiane koszty złej jakości. Jak odnaleźć się w tym „gąszczu” kosztów? Znajomość jakich wymagań może nam pomóc w uchwyceniu i optymalizacji tego zagadnienia? Czym w ogóle są koszty związane z jakością? To kompleksowe podejście do tematu kosztów jakości jest zawartością niniejszego szkolenia.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości, kierownictwa, osób zajmujących się zarządzaniem jakością i zarządzaniem zasobami.

Zawartość

 • Źródła wymagań.
 • ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 a ciągłe doskonalenie; skuteczność a efektywność.
 • VDA 6.1: aspekty finansowe systemów zarządzania jakością.
 • Podstawy wymagań prawnych:
  • dotyczących odpowiedzialności producenta za wadliwy produkt i szkody
  • spowodowane przez wadliwy produkt,
  • koszty specjalne wynikające z odpowiedzialności umownej i pozaumownej.
 • Koszty związane z jakością VDA i CQI-22. Koszt złej jakości:
  • koszty związane z jakością,
  • koszty wad i jakościowe koszty wad,
  • koszty zapobiegania wadom.

Literatura

 • ISO 9001:2015
 • IATF 16949:2016
 • VDA “Koszty związane z jakością”
 • CQI-22 “Koszty złej jakości”

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Poznanie źródeł wymagań, mówiących o kosztach jakości w ujęciu branży motoryzacyjnej.
 • Usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy odnośnie rodzajów kosztów powiązanych z jakością.

Powiązane szkolenia

 • ID 606 – Solidny proces produkcyjny wg VDA RPP
 • ID 415 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (APQP / MLA, PPAP / VDA 2, PFC, FMEA, CP)
 • ID 416 – Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (SPC, MSA / VDA 5)
 • ID 9222 – Wprowadzenie do Lean Manufacturing

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.