Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Lean Manufacturing + gra symulacyjna. Warsztaty

ID 9226

Czas trwania: 1,5 dnia

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.

Opis szkolenia

Ciągłe doskonalenie to powtarzający się proces usprawniania systemu zarządzania, który ma na celu uzyskanie poprawy ogólnych efektów działalności przedsiębiorstwa. Mając na uwadze zarówno wymagania normatywne, jak i samą potrzebę oraz korzyści wynikające z działań optymalizujących, stworzono szkolenie, podczas którego poruszany jest szereg zagadnień związanych z ciągłym doskonaleniem systemów zarządzania i produkcji. Wśród omawianych zagadnień znajduje się m.in. 5S, Kanban czy Kaizen. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z narzędziami i technikami, pozwalającymi na wprowadzenie w swoich organizacjach odpowiednich kroków w kierunku doskonalenia.

Uwaga

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formie zamkniętej.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, chcących zapoznać się z metodami i narzędziami, wykorzystywanymi w środowisku produkcyjnym w celu optymalizacji pracy.

Zawartość

 • Lean manufacturing – opis metody.
 • Kanban, Kaizen, 5S.
 • Mapowanie strumienia wartości.
 • Gra symulacyjna.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Poznanie narzędzi Lean Manufacturing.
 • Zapoznanie się z narzędziami zarządzania produkcją.
 • Zrozumienie, w jaki sposób Lean wpływa na redukcję strat.
 • Zapoznanie się ze standardami dla stanowiska pracy przy wykorzystaniu narzędzi Lean.
 • Umiejętność zastosowania kroków niezbędnych do wdrażania działań Lean
 • Manufacturing w środowisku docelowym.

Powiązane szkolenia

 • ID 9228 – 6S – warsztaty praktyczne
 • ID 2207 – Techniki rozwiązywania problemów z uwzględnieniem 8D oraz QRCI
 • ID 9223 – Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu (TPM). Podstawy
 • ID 9227 – Wskaźniki techniczne – OEE, MTTR, MTBF w kontekście IATF i norm w motoryzacji

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu.