Moderator zespołów interdyscyplinarnych

Moderator zespołów interdyscyplinarnych

ID 9109

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Praca w zespole interdyscyplinarnym przysparza niekiedy wielu problematycznych sytuacji w czasie realizacji działań operacyjnych. Są nimi m.in.: rozwiązywanie problemów jakościowych, współtworzenie FMEA czy też innych dokumentów projektowych. W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania zespołu niezwykle ważne jest powołanie lidera, który w skuteczny sposób będzie moderował pracą zespołu. W czasie szkolenia uczestnicy mają okazję zapoznania się ze skutecznymi metodami budowania zespołu czy prowadzenia komunikacji w grupie roboczej. Istnieje możliwość omówienia trudnych sytuacji związanych z pracą w grupie oraz wyjaśniona jest rola lidera w procesie realizacji działań zespołu interdyscyplinarnego.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za nadzór pracy zespołów interdyscyplinarnych przy współtworzeniu systemu zarządzania jakością, dokumentów systemowych (np.: FMEA, plany kontroli) oraz do kierowników projektów, inżynierów jakości, procesu.

Zawartość

 • Rola lidera.
 • Budowanie autorytetu lidera.
 • Budowanie zespołu interdyscyplinarnego.
 • Prowadzenie spotkań.
 • Skuteczna komunikacja lidera zespołów interdyscyplinarnych.
 • Twórcze metody generowania rozwiązań.
 • Trudne sytuacje na spotkaniach.
 • Wymagania wstępne.
 • Doświadczenie w stosowaniu uprzednio obowiązujących podręczników FMEA zgodnie z VDA lub AIAG.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zrozumienie kluczowej roli moderatora zespołów interdyscyplinarnych.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na aktywne wdrożenie w praktyce narzędzi i technik, służących budowaniu zespołu.
 • Zapoznanie się z metodami generowania rozwiązań w sytuacjach problematycznych w pracy z zespołem.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów prowadzenia spotkań, doboru uczestników, indywidualnego podejścia do poszczególnych członków zespołu interdyscyplinarnego.

Powiązane szkolenia

 • ID 9106 – Warsztaty z zakresu zarządzania podstawowymi narzędziami APQP
 • ID 2207 – Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów z uwzględnieniem 8D oraz QRCI
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)
 • ID 9103 – APQP + PPAP. Zaawansowane planowanie jakości wyrobu i zatwierdzanie wyrobu i procesu w ujęciu AIAG
 • ID 9107 – Podstawy praktycznego zastosowania Planu Kontroli

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.