Ocena TISAX zgodnie z VDA ISA

Ocena TISAX zgodnie z VDA ISA

ID 510

Potwierdzenie kwalifikacji: Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Ochrona procesów biznesowych oraz informacji, nawet w trudnych warunkach organizacyjnych, jest centralnym zadaniem kierownictwa organizacji. Związany z tym model TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) został opracowany przez ekspertów VDA. Model TISAX służy do diagnozowania i oceny bezpieczeństwa informacji w całej organizacji oraz tworzy w tym celu wspólny standard do testowania i wymiany. Jego podstawę tworzy VDA Information Security Assessment (VDA ISA), katalog pytań, który może służyć do samooceny jak również dla wystawiania przez zewnętrznych usługodawców certyfikatów TISAX.

W czasie dwudniowego szkolenia uczestnik pozna wymagania VDA ISA oraz, na przykładach, dowie się w jaki sposób wdrożyć je we własnej organizacji. Na szkoleniu ponadto omówiona będzie struktura i  treść katalogu wymagań.

Grupa docelowa

Osoby, które chcą przeprowadzać samoocenę swojej organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami VDA ISA; osoby które chcą się przygotować do auditu na zgodność z wymaganiami VDA ISA; osoby, które chcą się rozwijać w zagadnieniach dotyczących standardów specyficznych dla branży motoryzacyjnej, a także systemowych metod w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Zawartość

  • Omówienie niezbędnych procesów i środków w przeprowadzenia pomyślnej oceny TISAX
  • Poznanie różnych środków i narzędzi służących do przeprowadzenia oceny TISAX.
  • Praktyczne przykłady mające na celu zrozumienie wymagań VDA ISA.

Literatura

  • VDA ISA

Wymagania wstępne

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie metod zarządzania ryzykiem oraz zarządzaniu procesowym (ISO 9001; IAFT 16949).

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Efekty kształcenia 

  • Uczestnik nauczy się tworzenia podstaw podejmowania decyzji dotyczących tworzenia i rozwijania mapy drogowej wdrażania systemu w organizacji
  • Uczestnik zapozna się z procesami i działaniami koniecznymi dla przeprowadzenia oceny TISAX
  • Uczestnik zapozna się z różnymi narzędziami wspierającymi udane wdrażanie niezbędnych działań w organizacji
  • Uczestnik będzie potrafił wprowadzić w życie wymagania VDA ISA bazując na licznych przykładach praktycznych

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.