Odpowiedzialność za produkt i bezpieczeństwo wyrobu

Odpowiedzialność za produkt i bezpieczeństwo wyrobu

ID 9600

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.

Opis szkolenia

Tematyka bezpieczeństwa wyrobu i odpowiedzialności za produkt jest jednym z wątków przewodnich w procesie projektowania i z pewnością nie jest tematem nowym dla przemysłu motoryzacyjnego. Przejawem istotności tego zagadnienia jest chociażby najnowsza publikacja standardu IATF 16949, uwzględniająca wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobu. Istnieją standardy związane z projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów, zapewniające, że nie spowodują one szkód oraz nie będą stanowić zagrożenia dla klientów. Świadomość wymagań normatywnych, a przede wszystkim prawnych (na poziomie prawa krajowego i międzynarodowego), jest niezwykle istotna, a znajomość definicji związanych z odpowiedzialnością producenta jest obligatoryjna i niezwykle ważna ze względu na specyfikę produktu, jakim jest samochód – aspekty bezpieczeństwa użytkownika są w nim kluczowe.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyką odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo wyrobu, szczególnie w kontekście spełnienia wymagań standardu IATF 16949.

Zawartość

 • Przegląd podstaw prawnych z zakresu:
  • praw konsumenta,
  • ustawodawstwa Unii Europejskiej,
  • ustawodawstwa Polski.
 • Przegląd zapisów dotyczących przemysłu motoryzacyjnego:
  • wymagania wynikające z zapisów IATF 16949,
  • wymagania wynikające z zapisów VDA.
 • Pełnomocnik bezpieczeństwa i zgodności wyrobu wg wymagań OEM’ów.

Literatura

 • ISO 9001
 • IATF 16949
 • Zbiór dyrektyw, rozporządzeń, regulaminów i innych aktów prawnych

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej odpowiedzialności producenta za wyrób.
 • Umiejętność interpretacji wymagań norm branżowych odnoszących się do odpowiedzialności za produkt.
 • Zrozumienie podstawowych definicji wynikających z wymagań prawnych dotyczących odpowiedzialności za produkt.
 • Zrozumienie zależności pomiędzy zarządzaniem ryzykiem a odpowiedzialnością za produkt.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.