Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Powierzchnie dekoracyjne wyposażenia i części funkcyjnych na zewnątrz i wewnątrz pojazdów samochodowych wg VDA 16

ID 411

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Powierzchnie dekoracyjne wyposażenia i części funkcyjnych wewnątrz i na zewnątrz pojazdów samochodowych ocenia się ze względu na wygląd. Ocena ta odgrywa decydującą rolę w procesie tworzenia wyrobów w całym łańcuchu dostaw. Jeśli wymagania w odniesieniu do oceny powierzchni są określone zbyt późno (np. po rozpoczęciu produkcji seryjnej), może to spowodować w konsekwencji wzrost kosztów związanych z selekcją i prowadzeniem procesu reklamacyjnego powodowanego niespójnymi wymaganiami w odniesieniu do aspektu wizualnego, co znacznie zwiększa koszty jakości w przedsiębiorstwie.

Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie jego uczestnikom podejścia do określania specyfikacji kontroli w odniesieniu do powierzchni dekoracyjnych i ukazania ich istoty w procesie identyfikacji i określania wymagań we wczesnych fazach uruchomieniowych.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości, produkcji, planowania, managerów projektów, działów rozwoju oraz personelu odpowiedzialnego za nadzór i ocenę aspektu wizualnego części, w tym auditorów wyrobu..

Zawartość

 • Podstawowa wiedza i podejście w zakresie tworzenia specyfikacji dla powierzchni dekoracyjnych.
 • Ocena i kwalifikacja aspektów wizualnych i powierzchni.
 • Warunki oceny.
 • Warunki oświetleniowe.
 • Odległość obserwacji.
 • Czas obserwacji.
 • Definicja uzgodnień dotyczących celów.
 • Określenie i postępowanie z wzorcami granicznymi.
 • Ustalanie kwalifikacji dla kontrolera.
 • Przeprowadzanie MSA dla danych atrybutowych.
 • Ustalanie wymagań dla części subiektywnych w porozumieniu jakościowym.
 • Tworzenie specyfikacji dla aspektu wizualnego – ćwiczenia.

Literatura

 • VDA 16

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo oryginalny certyfikat uczestnictwa VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Zdobycie umiejętności oceny części zgodnie z wymaganiami podręcznika VDA 16.
 • Podwyższenie poziomu wiedzy pozwalającej na przekazanie informacji pracownikom w organizacji np. przy przygotowaniu stanowisk lub dotyczącej szkolenia pracowników produkcyjnych.
 • Zaznajomienie się z narzędziami i metodami niezbędnymi przy ocenie części.

Powiązane szkolenia

 • ID 9115 – Analiza systemu pomiarowego (MSA) i statystyczne sterowanie procesem (SPC) w ujęciu AIAG oraz najlepsze praktyki

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Podręcznik VDA 16 w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika.