Fundusze Unijne

Procesy pomiarowe i kontrolne według VDA 5. Przydatność, planowanie, zarządzanie

ID 471

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

2 dni

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

Różne normy i dyrektywy zawierają wymagania określające i wyjaśniające niepewność procesów pomiarowych i kontrolnych. Firmy stawiają czoła wielu różnym zagadnieniom w tym zakresie, w szczególności podczas budowy i certyfikacji systemu zarządzania jakością i konfrontując go z różnymi problemami. Niniejsze szkolenie wyjaśnia, jak sprawdzić przydatność procesów pomiarowych i kontrolnych, jak je zdefiniować i przeprowadzić. W ten sposób w rozwój produktu włącza się proces kontroli. Program podkreśla płynną granicę pomiędzy związanymi procesami dotyczącymi zarządzania oprzyrządowaniem, planowaniem kontroli i zarządzaniem procesami kontrolnymi (włączając w to definiowanie ról). Zawartość kursu skupia się także na opartym na ryzyku procesie zabezpieczenia procesów pomiarowych i kontrolnych. To dwudniowe szkolenie obejmuje wszystkie tematy związane z systemem pomiarowym, procesem pomiarowym i procesem kontrolnym.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników:
 • Zajmujących się procesami pomiarowymi i kontrolnymi i/lub zaopatrujących, kalibrujących lub zarządzających sprzęt kontrolny.
 • Zaangażowanych w projektowanie wyrobów i określanie tolerancji.
 • Firm wytwarzających sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową.

Zawartość

Zarządzanie procesami kontroli:
 • Planowanie:
  • Determinowanie klasy ryzyka
  • Zaopatrywanie się w sprzęt kontrolno-pomiarowy
 • System pomiarowy:
  • Determinowanie wpływu niepewności
  • Walidowanie systemu pomiarowego
 • Proces pomiarowy:
  • Determinowanie wpływu niepewności
  • Walidowanie procesu pomiarowego
 • Proces kontroli:
  • Udowadnianie zgodności
  • Postępowanie z niewłaściwymi procesami kontrolnymi
  • Ciągła ocena zdolności

Zarządzanie procesami kontroli dla kontroli atrybutowej:

 • Planowanie:
  • Determinowanie klasy ryzyka
  • Zaopatrywanie się w sprzęt kontrolno-pomiarowy
 • System oceny atrybutowej:
  • Determinowanie wpływu niepewności
  • Walidowanie systemu oceny atrybutowej
 • Proces oceny atrybutowej
  • Determinowanie wpływu niepewności
  • Walidowanie procesu oceny atrybutowej
 • Proces kontroli
  • Udowadnianie zgodności
  • Postępowanie z niewłaściwymi procesami kontrolnymi

Literatura

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia 

 • Umiejętność zastosowania metod przywołanych w podręczniku VDA 5 w praktyce.
 • Umiejętność przeprowadzania oceny przydatności atrybutowych procesów kontrolnych.
 • Zdolność do oceny i analizy zagrożeń związanych z procesami pomiarowymi i kontrolnymi.
 • Zdolność zastosowania odpowiednich  kryteriów podczas dobierania środków kontrolno-pomiarowych.
 • Zdolność rozpoznawania i określania ilościowego czynników wpływających na przydatność procesów kontrolnych.
 • Umiejętność dokumentowania przydatności systemów i procesów pomiarowych.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?