Szkolenia narzędzia i kluczowe metody jakości

Solidny proces produkcyjny wg VDA RPP

ID 606

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Podręcznik VDA „RPP – Solidny Proces Produkcyjny” skupia się przede wszystkim na problemach rozpoczynających się wraz z uruchomieniem produkcji seryjnej po SOP. Celem wdrożenia w organizacji wymagań w nim przywołanych jest stworzenie solidnego procesu produkcyjnego poprzez ustanowienie minimalnych wymagań wzdłuż całego łańcucha dostaw. Z jego pomocą jakość wyrobu zarówno u klienta OEM, jak i dostawców, jest stale poprawiana, co w konsekwencji przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności na rynku motoryzacyjnym.

Ekonomicznie wiąże się to ze znaczną redukcją kosztów testowania, awarii i zwrotów z rynku.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do personelu zajmującego się zapewnieniem i usprawnianiem jakości procesów produkcyjnych.

Zawartość

 • Poznanie standardu VDA RPP mającego na celu zapewnienie solidności procesów produkcyjnych.
 • Usystematyzowanie wiedzy i poznanie przykładów standardów stanowiących minimalne wymagania w łańcuchu dostaw.
 • Zapoznanie się z treścią podręcznika VDA „Solidny Proces Produkcyjny” w celu ustrukturyzowania wiedzy dotyczącej:
  • wdrażania solidnych procesów produkcyjnych, ich oceny i pomiaru,
  • zarządzania zmiennością i błędami,
  • usprawniania istniejących procesów produkcyjnych.

Literatura

 • VDA RPP

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Ugruntowanie wiedzy na temat standardu VDA RPP.
 • Nabycie wiedzy wraz z praktycznymi przykładami zastosowań do wdrażania i użytkowania standardu VDA RPP.
 • Zrozumienie zależności pomiędzy jakością wyrobu a ustanawianiem minimalnego poziomu wymagań wzdłuż całego łańcucha dostaw.

Powiązane szkolenia

 • ID 602 – Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części
  wg VDA MLA

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.