Zapewnienie poziomów dojrzałości nowych części wg VDA MLA

VDA MLA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części

ID 602

Czas trwania: 1 dzień

Potwierdzenie kwalifikacji: eCertyfikat VDA QMC

Opis szkolenia

Wdrożenie standardu VDA dotyczącego zapewnienia poziomu dojrzałości nowych części ma na celu osiągnięcie trwałej poprawy jakości dostarczanych części. Dzięki tej metodzie na starcie produkcji osiągany jest proces towarzyszący zapewnieniu dojrzałości produktu: projekty są segmentowane, wcześnie oceniane i korygowane. Ponadto zapewniona jest ujednolicona koncepcja współpracy i komunikacji w złożonych projektach inżynierii wyrobu, obejmujących wielu uczestników łańcucha dostaw. Na szkoleniu zdobędziesz niezbędną wiedzę i kompetencje do wdrożenia standardu w branży motoryzacyjnej i u dostawców.

Koncepcja i metody

Szkolenie to obejmuje prezentacje techniczne i pracę w grupach, aby wesprzeć proces transferowania nabytej wiedzy do własnej praktyki zawodowej. Szczególny nacisk kładzie się na możliwości wymiany doświadczeń.

Grupa docelowa

Pracownicy działów zapewnienia jakości, managerowie produktu, kierownicy projektów w inżynierii produktu, planiści produktu, osoby pracujące w interdyscyplinarnych zespołach rozwojowych, osoby odpowiedzialne za komponenty, zespoły klientów i kierownicy projektów dostawców, managerowie kluczowych klientów.

Literatura

VDA MLA:2022

Wymagania wstępne

 • Podstawowa wiedza z zakresu pracy projektowej
 • Podstawowa wiedza na temat procesu powstawania wyrobu (PEP) i/lub kwalifikacji komponentów

Egzamin / test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny wielokrotnego wyboru dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie się z metodą poziomu dojrzałości (system oceny, treści, kontroli i raportowania) wymaganą w procesie powstawania produktu (PEP).
 • Zapoznanie się ze znaczeniem sytuacji wyjściowej i historii.
 • Zapoznanie się z metodami i podstawami zapewniania poziomu dojrzałości.
 • Nabycie umiejętności zastosowania kryteriów pomiaru.
 • Zaznajomienie się z typowymi konfliktami interesów i sposobami radzenia sobie z nimi.

 

Powiązane szkolenia

 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP)i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA)
 • ID 9700 – Kluczowe metody jakości. Warsztaty – część I (APQP, VDA MLA, PPAP, VDA 2, FMEA)
 • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością
 • ID 9107 – Podstawy praktycznego zastosowania Planu Kontroli
 • ID 9109 – Moderator zespołów interdyscyplinarnych
 • ID 9500 – Rozwój dostawców w przemyśle motoryzacyjnym

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.