Warsztaty IMDS

Warsztaty IMDS

ID 9204

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 970 PLN + VAT

Opis szkolenia

Szkolenie odnosi się do części teoretycznej, przedstawionej w ramach ID 9203 – Zasady pracy z bazą IMDS. W ramach realizacji tego dnia szkoleniowego omawiane są poszczególne funkcje bazy IMDS, a uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia poszczególnych czynności wykonywanych w ramach tworzenia nowych numerów czy kolejnych poziomów w środowisku docelowym, pracując w systemie.

UWAGA: Szkolenie można łączyć ze szkoleniem IMDS – zasady pracy z bazą IMDS (ID 9203), które jest wprowadzeniem teoretycznym do pracy w bazie IMDS.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do osób, które współpracują przy przygotowywaniu raportów wzorcowania dla klientów oraz przy zatwierdzaniu raportów wzorcowania od dostawców. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności obsługi IMDS w oparciu o wymagania i oczekiwania klientów.

Zawartość

Ćwiczenia warsztatowe w celu nabycia praktycznych umiejętności obsługi IMDS w oparciu o wymagania i oczekiwania klientów.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

Literatura

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2000/53/WE
 • AIAG PPAP
 • Rekomendacje IMDS
 • Specyficzne wymagania klientów OEM do IMD

Efekty kształcenia

 • Nabycie umiejętności obsługi IMDS w oparciu o wymagania i oczekiwania klientów.
 • Zrozumienie podstawowych zasad i celów funkcjonowania bazy IMDS.
 • Zapoznanie się z wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej w odniesieniu do stosowania bazy IMDS.
 • Umiejętność prawidłowej interpretacji komunikatów dotyczących błędów i ostrzeżeń.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z tworzeniem nowych materiałów, półkomponentu, komponentu.
 • Nabycie umiejętności raportowania i dokonywania zwolnień w bazie IMDS.

Powiązane szkolenia

 • ID 9203 – Zasady pracy z bazą IMDS
 • ID 9103 – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG
 • ID 410 – Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu wg VDA 2 (PPA) 

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.