Fundusze Unijne

Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów. Warsztaty na bazie grupy VW (CSR w powiązaniu z Formel Q)

ID 9200

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników z wymaganiami Grupy VW, które obowiązują w ich łańcuchu dostaw. W czasie szkolenia prezentowane są zagadnienia związane z narzędziami i metodami, niezbędnymi w procesie realizacji wymagań dokumentów serii Formel Q. Omawiane są poszczególne zagadnienia Q-Konkret, Q-Capability oraz Q-New Part Integral. Problematyczne zagadnienia związane z wdrożeniem i utrzymywaniem tych wymagań są omawiane na bieżąco z trenerem, co pozwala na odniesienie zagadnień teoretycznych do praktyki zawodowej uczestników.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za nadzór, wdrożenie w zakresie wymagań grupy VW oraz do osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych projektów.

Zawartość

 • Q-Konkret jako zestaw podstawowych wymagań
  • Zapytanie ofertowe i przygotowanie oferty.
  • Kryteria jakościowe do nominacji.
  • Współpraca z dostawcami w procesie rozwoju wyrobu.
  • Środki dla zapewnienia jakości w produkcji seryjnej.
  • Wybrane, przykładowe wymagania specyficzne dla marek Grupy VW.
 • Q-Capability jako potwierdzenie zdolności jakościowej
  • Samoocena
  • Audit procesu / Audit wyrobu
  • Analiza potencjału
  • Audit poddostawcy
  • Rewizja techniczna
  • Analiza problemu
  • Kontrola aplikacji
 • Audit D/TLD
 • Q-New Part Integral
  • Quality Technical Requirement.
  • Program kwalifikacji nowych części oparty o VDA MLA.
  • Analiza zdolności produkcyjnych (wieloetapowa 2-dniowa produkcja).
  • Procedura PPA.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Możliwość wykorzystania podstawowych informacji dotyczących zarządzania wymaganiami klienta VW.
 • Nabycie umiejętności stosowania poszczególnych dokumentów, związanych z wymaganiami VW, w poszczególnych etapach cyklu życia wyrobu.
 • Zapoznanie się z zestawem podstawowych wymagań klienta VW.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów prowadzenia dokumentacji oraz tego, jakie są kluczowe dokumenty i formularze wymagane przez klienta VW, w celu spełnienia jego wymagań.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Chcesz o coś zapytać?