Analiza emisji gazów i pyłów do powietrza

Analiza emisji gazów i pyłów do powietrza

ID 3156

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Większość procesów produkcyjnych jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wymagań dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza w zakładach przemysłowych. Podczas szkolenia przybliżone zostaną tematy takie jak: kwalifikacja instalacji pod obowiązek pozwolenia/zgłoszenia, metody wyznaczania wielkości emisji, dane niezbędne do przygotowania wniosku o wydanie pozwoleń emisyjnych, standardy emisyjne, pomiary wielkości emisji oraz sprawozdawczość w zakresie emisji (KOBIZE, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów do spraw ochrony środowiska w zakładzie, rozpoczynających swoją pracę w dziale ochrony środowiska i pragnących usystematyzować swoją wiedzę w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Zawartość

 • Pozwolenia dotyczące wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza czy zgłoszenia instalacji:
 • rodzaje pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza; pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane,
 • zgłoszenie – wymagania prawne.
 • Spełnienie warunków dotrzymania standardów:
 • standardy emisyjne,
 • bilans LZO,
 • standardy jakości środowiska.
 • Zasady ustalania wielkości emisji dla instalacji, dla których nie są określone standardy emisyjne:
 • sposoby ustalania wielkości emisji zanieczyszczeń maksymalnej, średniej i rocznej. Przykłady: metody oparte o wyniki pomiarów emisji, metody oparte o wskaźniki emisji, bilanse masowe.
  Obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji z instalacji, ciągłe i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  Sprawozdawczość w zakresie emisji:
  raport o emisjach (KOBIZE),
  opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.