Fundusze Unijne

Analiza emisji gazów i pyłów do powietrza

ID 3156

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

Większość procesów produkcyjnych jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wymagań dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza w zakładach przemysłowych. Podczas szkolenia przybliżone zostaną tematy takie jak: kwalifikacja instalacji pod obowiązek pozwolenia/zgłoszenia, metody wyznaczania wielkości emisji, dane niezbędne do przygotowania wniosku o wydanie pozwoleń emisyjnych, standardy emisyjne, pomiary wielkości emisji oraz sprawozdawczość w zakresie emisji (KOBIZE, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów do spraw ochrony środowiska w zakładzie, rozpoczynających swoją pracę w dziale ochrony środowiska i pragnących usystematyzować swoją wiedzę w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Zawartość

 • Pozwolenia dotyczące wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza czy zgłoszenia instalacji:
  • rodzaje pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza; pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane,
  • zgłoszenie – wymagania prawne.
 • Spełnienie warunków dotrzymania standardów:
  • standardy emisyjne,
  • bilans LZO,
  • standardy jakości środowiska.
 • Zasady ustalania wielkości emisji dla instalacji, dla których nie są określone standardy emisyjne:
  • sposoby ustalania wielkości emisji zanieczyszczeń maksymalnej, średniej i rocznej. Przykłady: metody oparte o wyniki pomiarów emisji, metody
  • oparte o wskaźniki emisji, bilanse masowe.
 • Obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji z instalacji, ciągłe i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 • Sprawozdawczość w zakresie emisji:
  • raport o emisjach (KOBIZE),
  • opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?