Fundusze Unijne

Kodeks dobrej praktyki rolniczej – prawnie wymagane standardy do stosowania w gospodarstwach rolnych

ID 3181

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

4 godziny

Opis szkolenia

Rolnictwo jest działalnością gospodarczą osadzoną w środowisku przyrodniczym, korzystającą z zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej i oddziałującą na środowisko przyrodnicze. Część tych oddziaływań ma charakter negatywny. Ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko jest regulowane różnymi krajowymi i europejskimi aktami prawnymi. Każdy z krajów Wspólnoty Europejskiej jest zobowiązany do stworzenia uniwersalnego katalogu praktyk (Kodeksu dobrej praktyki rolniczej) prezentującego w sposób przystępny dla szerokiego odbiorcy najważniejsze zalecenia i rozwiązania w zakresie produkcji redukujące niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze.

Grupa docelowa

Rolnicy, ogrodnicy i działkowcy oraz zainteresowane osoby posiadające wrażliwość ekologiczną.

Zawartość

 • Rolnicza i pozarolnicza przestrzeń produkcyjna:
 • właściwości fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne gleby,
 • właściwości fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne wód powierzchniowych i gruntowych,
 • powietrze atmosferyczne.
 • Wpływ rolnictwa na elementy środowiska przyrodniczego:
 • degradacja gleby,
 • degradacja wód,
 • zanieczyszczenie powietrza gazami, efekt cieplarniany.
 • Dobre praktyki rolnicze w zakresie:
 • ochrony gleby,
 • ochrony wód,
 • ochrony powietrza atmosferycznego,
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Literatura

Materiały w wersji elektronicznej (PDF).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna i umie:
 • właściwości różnych elementów środowiska przyrodniczego,
 • przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego wynikające  z działalności rolniczej,
 • praktyki zmniejszające presję rolnictwa na środowisko przyrodnicze.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?