Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw

Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Praktyczne warsztaty

ID 3054

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszego dnia w części teoretycznej zostaną omówione obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska z podziałem na zagadnienia tematyczne takie jak: ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami oraz opakowaniami. Drugi dzień, prowadzony w formie warsztatów, pozwala uczestnikom nabyć wiedzę praktyczną z zakresu sprawozdawczości środowiskowej. Omówione zostaną również sankcje karne oraz odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę w dziale ochrony środowiska i pragnących usystematyzować wiedzę w tym zakresie oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Zawartość

Dzień I – część teoretyczna

 • Wprowadzenie.
 • Pozwolenia na wprowadzanie emisji do środowiska.
 • Emisja zanieczyszczeń do powietrza.
 • Gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie.
 • Gospodarka odpadami.
 • Gospodarka opakowaniami w zakładzie produkcyjnym.
 • Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.
 • Awarie przemysłowe.

Dzień II – część praktyczna

 • Sprawozdawczość z tytułu korzystania ze środowiska – podejście teoretyczne oraz praktyczne warsztaty:
 • Sankcje karne, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska.
 • Budowanie świadomości ekologicznej pracowników – ekoprodukcja.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3122 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.