Fundusze Unijne

Postęp chemiczny – inteligentne nawozy. Ocena jakości środowiska glebowego i poprawa jego jakości

ID 3180

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

3 godziny

Opis szkolenia

Nawozy są podstawowym środkiem produkcji roślinnej na polach, w ogrodnictwie oraz amatorskim ogrodnictwie działkowym. Z nawozami dostarczane są składniki pokarmowe, których dostępność kształtuje plon i skład chemiczny roślin. Nowoczesne nawozy pozwalają sterować produkcją dystrybuując różne składniki pokarmowe w okresie największego zapotrzebowania roślin. Stosowanie inteligentnych nawozów nie tylko pozwala odżywić rośliny, ale również zwiększyć zasobność gleby i ograniczyć przedostawanie się biogenów z rolnictwa do środowiska przyrodniczego.

Grupa docelowa

Rolnicy, ogrodnicy i działkowcy oraz zainteresowane osoby posiadający wrażliwość ekologiczną.

Zawartość

 • Potrzeby pokarmowe roślin:
  • składniki pokarmowe roślin,
  • zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe,
  • reakcja roślin na nawożenie.
 • Właściwości chemiczne gleby:
  • odczyn gleby,
  • zasobność gleby w składniki pokarmowe roślin,
  • straty składników pokarmowych z gleby.
 • Inteligentne nawozy:
  • definicja nawozu,
  • charakterystyka inteligentnych nawozów,
  • aplikacja nawozów,
  • efekty aplikacji inteligentnych nawozów.

Literatura

Materiały w wersji elektronicznej (PDF).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna i umie:
 • potrzeby pokarmowe roślin i związek pomiędzy stanem odżywienia roślin i plonem i składem chemicznym roślin,
 • typy nawozów, w tym nawozów inteligentnych i ich właściwości,
 • potrzebę sterowania odżywianiem się roślin,
 • efekty użycia nawozów inteligentnych.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?