Postęp chemiczny – inteligentne nawozy. Ocena jakości środowiska glebowego i poprawa jego jakości

Postęp chemiczny – inteligentne nawozy. Ocena jakości środowiska glebowego i poprawa jego jakości

ID 3180

Czas trwania: 3 godz.

Opis szkolenia

Nawozy są podstawowym środkiem produkcji roślinnej na polach, w ogrodnictwie oraz amatorskim ogrodnictwie działkowym. Z nawozami dostarczane są składniki pokarmowe, których dostępność kształtuje plon i skład chemiczny roślin. Nowoczesne nawozy pozwalają sterować produkcją dystrybuując różne składniki pokarmowe w okresie największego zapotrzebowania roślin. Stosowanie inteligentnych nawozów nie tylko pozwala odżywić rośliny, ale również zwiększyć zasobność gleby i ograniczyć przedostawanie się biogenów z rolnictwa do środowiska przyrodniczego.

Grupa docelowa

Rolnicy, ogrodnicy i działkowcy oraz zainteresowane osoby posiadający wrażliwość ekologiczną.

Zawartość

 • Potrzeby pokarmowe roślin
  • Składniki pokarmowe roślin
  • Zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe
  • Reakcja roślin na nawożenie
 • Właściwości chemiczne gleby
  • Odczyn gleby
  • Zasobność gleby w składniki pokarmowe roślin
  • Straty składników pokarmowych z gleby
 • Inteligentne nawozy
  • Definicja nawozu
  • Charakterystyka inteligentnych nawozów
  • Aplikacja nawozów
  • Efekty aplikacji inteligentnych nawozów

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Egzamin / Test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna i umie

 • Potrzeby pokarmowe roślin i związek pomiędzy stanem odżywienia roślin i plonem i składem chemicznym roślin
 • Typy nawozów, w tym nawozów inteligentnych i ich właściwości
 • Potrzebę sterowania odżywianiem się roślin
 • Efekty użycia nawozów inteligentnych

Literatura

materiały PDF

Powiązane szkolenia

 • Postęp w zakresie produkcji zwierzęcej i polowej produkcji rolnej. Nowe gatunki zwierząt i roślin wspomagające skuteczność i efektywność działalności gospodarstw rolnych
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej – prawnie wymagane standardy do stosowania w gospodarstwach rolnych