Fundusze Unijne

Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym

ID 3110

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu auditowi energetycznemu. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia pomagają przygotować przedsiębiorstwo do auditu. Ponadto uczestnicy poznają procedury oraz metodologię realizacji auditu zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, możliwości ograniczenia zużycia energii. Dodatkowo uzyskają informacje w zakresie form oraz możliwości finansowania działań oszczędnościowych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i oparte na licznych case study.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, inżynierskiej, głównych energetyków, kadry technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną, elektryczną oraz chłodem.

Zawartość szkolenia

Dzień I

 • Aspekty formalno-prawne ustawy o efektywności energetycznej.
 • W jaki sposób przygotować się do auditu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą.
 • Przebieg auditu energetycznego – case study.
 • Omówienie kart auditu energetycznego oraz metodologii obliczeń.

Dzień II

 • Działania służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie:
  • podstawy racjonalnej gospodarki energią elektryczną i cieplną w zakładzie przemysłowym,
  • przykłady rozwiązań z zakresu optymalizacji zużycia energii w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • energochłonne urządzenia/instalacje oraz systemy,
  • metody systematycznego oszczędzania energii w zakładach przemysłowych,
  • racjonalny dobór, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń energochłonnych.
 • Planowanie i wybór odpowiedniej metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?