Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym

Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym

ID 3110

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu auditowi energetycznemu. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia pomagają przygotować przedsiębiorstwo do auditu. Ponadto uczestnicy poznają procedury oraz metodologię realizacji auditu zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, możliwości ograniczenia zużycia energii. Dodatkowo uzyskają informacje w zakresie form oraz możliwości finansowania działań oszczędnościowych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i oparte na licznych case study.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, inżynierskiej, głównych energetyków, kadry technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną, elektryczną oraz chłodem.

Zawartość szkolenia

Dzień I

 • Aspekty formalno-prawne ustawy o efektywności energetycznej.
 • W jaki sposób przygotować się do auditu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą.
 • Przebieg auditu energetycznego – case study.
 • Omówienie kart auditu energetycznego oraz metodologii obliczeń.

Dzień II

 • Działania służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie:
  • podstawy racjonalnej gospodarki energią elektryczną i cieplną w zakładzie przemysłowym,
  • przykłady rozwiązań z zakresu optymalizacji zużycia energii w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • energochłonne urządzenia/instalacje oraz systemy,
  • metody systematycznego oszczędzania energii w zakładach przemysłowych,
   racjonalny dobór, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń energochłonnych.
 • Planowanie i wybór odpowiedniej metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3006 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018
 • ID 9210 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.