Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz podstawy raportowania KOBIZE i PRTR

ID 3089

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania
i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Podczas części warsztatowej szkolenia uczestnik dowie się, w jaki sposób zidentyfikować zakres korzystania ze środowiska w swoim zakładzie pracy oraz zdobędzie praktyczną wiedzę, za co i w jaki sposób wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. Uczestnik zapozna się również z rejestracją i raportowaniem w bazie KOBIZE oraz w bazie PRTR.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Zawartość

Część teoretyczna

 • Wprowadzenie:
  • obowiązujące przepisy prawa w kontekście naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
  • tendencje zmian prawnych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • obowiązki przedsiębiorców związane z opłatami za korzystanie ze środowiska,
  • opłaty podwyższone, zwolnienia z opłat,
  • sankcje karne,
  • raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
  • podstawy raportowania,
  • projektowane zmiany,
  • podsumowanie, dyskusja, pytania, omówienie przypadków.
 • Raportowanie do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR):
  • podstawy prawne,
  • zasady wykonywania sprawozdań w systemie,
  • sankcje karne.

Część praktyczna

 • Metodyka obliczania opłat oraz przykłady:
  • opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów technologicznych: energetycznego spalania paliw, z lakierowania i malowania, ze spawania, z przeładunku benzyn, z pojazdów samochodowych, opłaty ryczałtowe i wskaźnikowe.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3131 – Raport do KOBIZE – obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców
 • ID 3122 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.