Raport do KOBIZE – obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

Raport do KOBIZE – obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

ID 3131

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Podczas tego jednodniowego szkolenia osoby odpowiedzialne za aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie poznają szczegółowo zagadnienia związane z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. W części praktycznej zostanie omówiony sposób rejestracji w bazie oraz zasady wprowadzania i edycji danych.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

Zawartość

 • Omówienie aktów prawnych:
  • system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
 • Podmioty objęte obowiązkiem raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
 • Rejestracja w Krajowej bazie o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • utworzenie konta w Krajowej bazie, niezbędne dokumenty i terminy,
  • zmiana/aktualizacja wprowadzonych danych.
 • Bilansowanie emisji do powietrza na potrzeby:
  • raportu do KOBIZE,
  • sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Lista substancji raportowanych do KOBIZE.
 • Sporządzanie raportu do KOBIZE:
  • dodawanie instalacji/źródeł w instalacji,
  • wprowadzanie emitorów oraz współrzędnych,
  • określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
  • środki transportu w raporcie do KOBIZE.
 • Raport do KOBIZE, a opłaty za korzystanie ze środowiska.
 • Podsumowanie, dyskusja, pytania, omówienie przypadków.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3122 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne
 • ID 3054 – Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.