Świadomość ekologiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Świadomość ekologiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

ID 3157

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród wszystkich pracowników oraz zapoznanie ich z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z systemu zarządzania środowiskowego.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników chcących zwiększyć świadomość ekologiczną w swoim przedsiębiorstwie.

Zawartość

 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ):
  • koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • praktyczne podejście do GOZ w przedsiębiorstwie.
 • Ekoprodukcja:
  • podstawowe pojęcia,
  • koncepcja oraz zalety ekoprodukcji.
 • Aspekty środowiskowe w systemie zarządzania środowiskowego:
  • podstawowe definicje,
  • aspekty pośrednie i bezpośrednie,
  • przykłady i kryteria oceny aspektów środowiskowych.
 • Ocena zgodności prawnej zakładu:
  • oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,
  • auditowane obszary.
 • Monitoring, wskaźniki raportowania w przedsiębiorstwie:
  • nadzór nad ochroną środowiska w zakładzie,
  • wskaźniki środowiskowe,
  • cele środowiskowe,
  • raportowanie.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3006 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001
 • ID 9210 – Auditor wewnętrzny ISO 50001

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.