Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie oraz 100% finansowanie inwestycji efektywności energetycznej w formule „Białych certyfikatów”

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie oraz 100% finansowanie inwestycji efektywności energetycznej w formule „Białych certyfikatów”

ID 3160

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości pozyskania finansowania na realizację przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną z systemu tzw. „Białych certyfikatów” oraz innych możliwości wsparcia finansowania inwestycji. Białe certyfikaty to mechanizm wsparcia finansowania inwestycji skierowanych na poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki. Białe certyfikaty dają możliwość 100% finansowania efektywnych energetycznie działań poprzez spieniężenie oszczędności wynikających z modernizacji energetycznych na prawa majątkowe podlegające obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii – rozwiązanie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw posiadających potencjał oszczędnościowy.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z procedurą pozyskania 100% finansowania na realizację przedsięwzięć proefektywnościowych.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, technicznej oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią i środowiskiem w przedsiębiorstwie.

Zawartość

Dzień I

 • Wprowadzenie do Białych certyfikatów. Definicja, zasady działania.
 • Pozyskiwanie Białych certyfikatów – analiza możliwych przedsięwzięć w realiach zakładu przemysłowego klienta.
 • Wykorzystanie obowiązkowego auditu energetycznego do zaplanowania działań w celu pozyskania Białych certyfikatów. Określenie przedsięwzięć objętych możliwością finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie.
 • Białe certyfikaty w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii:
  • zasady obrotu Białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii,
  • warunki uczestnictwa podmiotu na rynku transakcyjnym.
 • System Białych certyfikatów z perspektywy podmiotu zobowiązanego.
 • Obowiązujący system Białych certyfikatów:
  • sposób rozpatrywania certyfikatów przez URE,
  • błędy formalne,
  • jakie przedsięwzięcia mogą ubiegać się o udział w programie.
 • Inne sposoby finansowania inwestycji w formule spłaty z oszczędności.
 • Możliwości współpracy z podmiotem zobowiązanym w formule ESCO.
 • Współpraca z firmami auditorskimi w zakresie pozyskania Białych certyfikatów. Najważniejsze aspekty współpracy z firmami auditorskimi.

Dzień II

 • Wprowadzenie do zarządzania energią w przedsiębiorstwie:
  • otoczenie ustawodawcze,
  • wymogi w zakresie efektywności energetycznej,
  • popularne systemy zarządzania energią.
 • Analiza gospodarki energetycznej w zakładzie uczestników szkolenia.
 • Określenie możliwego potencjału oszczędnościowego w przedsiębiorstwie.
 • Przegląd gospodarki energetycznej w zakładzie – case study, praca warsztatowa.
 • Zarządzanie gospodarką energetyczną w zakładzie – praca warsztatowa.
 • Popularne sposoby ograniczenia zużycia energii w zakładzie – case study.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3110 – Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym – audit efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 roku
 • ID 3006 – Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001
 • ID 9210 – Auditor wewnętrzny ISO 50001

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.