Asertywność w relacjach zawodowych

Asertywność w relacjach zawodowych

ID 9326

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

W dzisiejszych czasach wraz z presją otoczenia, dynamicznymi zmianami i wzrostem konkurencyjności, wzrasta potrzeba rozwoju osobistego. Asertywność należy do jego kluczowych zagadnień i nie stanowi ona tylko zbioru reakcji w określonych sytuacjach czy też zestawu umiejętności. Jest to sposób myślenia bazujący na poszanowaniu zarówno siebie, jak i innych. Niniejsze szkolenie jest propozycją ukierunkowaną na kształtowanie nawyków asertywnego myślenia oraz modelowanie właściwych zachowań wspierających relacje biznesowe i zawodowe. Podczas szkolenia omawiane są różne formy zachowań, sposoby asertywnej komunikacji czy też filary postawy asertywnej.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów, team leaderów, managerów dążących do budowania postawy asertywnej w celu zwiększania efektywności swojej i innych.

Zawartość

 • Autodiagnoza własnej asertywności.
 • Mity na temat asertywności.
 • Zachowania agresywne, uległe, manipulacyjne.
 • Filary postawy asertywnej.
 • Moje mocne strony w relacjach biznesowych – typologia psychologiczna użyteczna dla wspomagania asertywności.
 • Budowanie pewności siebie – warsztat.
 • Asertywna komunikacja – warsztat.
 • Analiza monologu wewnętrznego.
 • Wyrażanie własnych potrzeb.
 • Obrona przed presją i manipulacją.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Nabycie umiejętności identyfikowania i wybierania asertywnych wzorców reagowania w trudnych sytuacjach zawodowych.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej mitów na temat asertywności.
 • Zrozumienie zasad asertywnej komunikacji oraz potrzeby wyrażania własnych potrzeb.
 • Nabycie umiejętności obrony przed manipulacją.
 • Zyskanie większej pewności siebie w relacjach zawodowych.
 • Umiejętność określania specyficznych typów zachowań w środowisku biznesowym w celu dostosowania reakcji na nie.

Powiązane szkolenia

 • ID 9320 – Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych
 • ID 9329 – Zarządzanie stresem
 • ID 9315 – Efektywny manager – motywowanie i delegowanie

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.