Efektywny manager – motywowanie i delegowanie

Efektywny manager – motywowanie i delegowanie

ID 9315

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Program szkolenia zawiera w sobie praktyczny warsztat, który w pierwszej części rozwija umiejętności motywowania innych, a w drugiej skupia się na kompetencjach związanych z umiejętnością delegowania zadań poprzez omówienie szeregu działań managerskich. Podczas szkolenia uczestnicy odkrywają i wykorzystują indywidualne strategie, odnoszące się do pracowników, w delegowaniu i rozliczaniu zadań oraz mają okazję zapoznać się z zagadnieniami motywacyjnymi w kontekście rozwoju kariery zawodowej pracowników.

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób, które awansowały lub przygotowują się do pełnienia funkcji managera, chcących rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne i managerskie.

Zawartość

Motywowanie

 • Jak dopasować komunikaty motywacyjne do poszczególnych etapów rozwoju pracownika.
 • Jak rozpoznać poszczególne etapy rozwoju pracownika.
 • Jak wykonać prawidłową diagnozę zespołu pracowniczego.
 • Jak dbać o rozwój kariery zawodowej pracowników.

Delegowanie

 • Precyzyjne i jasne wyznaczanie celów w oparciu o regułę SMART.
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania realizacją celów w oparciu o rozmowę planującą, monitorującą oraz oceniającą.
 • Egzekwowanie delegowanych zadań.
 • Formułowanie prawidłowej informacji zwrotnej.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Poznanie tajników efektywnego motywowania pracowników do bieżącej pracy.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej skutecznej komunikacji w kontekście motywowania i delegowania.
 • Zrozumienie zasad formułowania informacji zwrotnej dla pracowników.
 • Nabycie umiejętności skutecznego egzekwowania pracy pracowników oraz delegowania im zadań.

Powiązane szkolenia

 • ID 9320 – Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych
 • ID 9329 – Zarządzanie stresem

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.